vrijdag 26 februari 2010

Iedere Gentenaar zijn/haar klimaatbudget?

We hebben ons gezin ingeschreven voor het pilootproject 'Klimaatbudget Gent' van Ecolife vzw dat ervaring wil opdoen met een koolstofbudget voor particulieren. Een soort Kyoto Privé.

De Gentse gezinnen krijgen de primeur om - op vrijwillige basis - proefkonijn te spelen. De inschrijvingsperiode loopt nog deze maand februari. Op 2 maart start 'Klimaatbudget Gent' definitief. Ecolife zoekt een 50 tot 100 Gentenaars die minimum 6 maanden en maximum 1 jaar in dit proefproject meedraaien. Ook interesse?

CO2 is één van de grote boosdoeners voor de klimaatridders. De uitstoot ervan moet binnen de perken gehouden worden. Maar welke perken? Ook de beperkte voorraad fossiele brandstoffen daagt ons uit om te komen tot een veel minder energie-intensieve samenleving. Maar wat betekent dat heel concreet voor de gezinnen, de particulieren?

Iedereen stoot een hoeveelheid CO2 uit door zijn manier van leven. Direct energieverbruik (elektriciteit en verwarming), mobiliteit en voeding vormen daar belangrijke onderdelen van. Milieuwinst op een bepaald onderdeel (bv. verlagen van de energiefactuur) heeft soms als 'terugslageffect' (‘reboundeffect’) dat de milieu-impact op een ander onderdeel (bv. extra vliegtuigreis met het bespaarde geld) terug vergroot.

CO2-uitstoot wereldwijd (Bron: Climate Quest, Nederland)

Het Klimaatbudget brengt het ‘totaal’ in beeld. Stel dat iedereen een bepaald koolstofbudget krijgt dat overeenkomt met een bepaalde hoeveelheid CO2-uitstoot die men 'mag' uitstoten. Hoe gaan mensen daarmee om?

Daar zijn wij met ons gezin ook heel curieus naar. Zullen we rondkomen met het ons toebedeelde koolstofkrediet? Helpen ons Cambio-autodelen, het bio-groentenabonnement, onze Donderdag Veggiedag en mijn persoonlijk veganistisch dieet een beetje? Zal het isoleren van onze zolder een serieuze stap vooruit zijn naar klimaatneutraliteit? Wat als (volwassen) dochterlief toch met het vliegtuig op citytrip naar New York vertrekt? Is alle moeite dan voor niets?

Met dit project wil Ecolife nagaan wat de praktische en psychologische voor-en nadelen zijn van het model 'Klimaatbudget', dat het theoretisch model van Klimaatdukaten (David Flemming, 2009) in praktijk omzet. Ecolife wil nagaan of het model een effectieve vermindering van de uitstoot als gevolg heeft.

Ecolife zoekt dus nog Gentenaars die minimum 6 maanden, maximum 1 jaar vrijwillig werken met een koolstofbudget. Gentenaars die willen meedoen, melden zich in de loop van deze maand februari aan op www.klimaatbudget.be. Daar vind je ook meer informatie over het project.

Ecolife vzw kiest voor Gent omdat Stad Gent al een heus Klimaatplan heeft en tegen 2050 klimaatneutraal wil zijn. Een pilootproject rond een koolstofbudget voor Gentse inwoners past perfect in deze rij van klimaatvriendelijke initiatieven.

Dit pilootproject van Ecolife vzw wordt gesteund door het Indaverfonds van de Koning Boudewijn Stichting en gebeurt in samenwerking met IBBT (Interdisciplinair Instituut voor Breedbandtechnologie) van UGent, SSD (Science for Sustainable Development-Wetenschap voor een Duurzame Ontwikkeling) van KULeuven, Fonds voor Duurzaam Afval- en Energiebeheer, Federaal Wetenschapsbeleid en Stad Gent.

www.klimaatbudget.be

www.ecolife.be
www.gent.be/klimaat

Nablog 26.02.2010: Dit artikel verscheen ook op Gentblogt 26.02.2010

Geen opmerkingen: