maandag 22 juli 2013

Leve de (Prijs voor de) Democratie en (Prijs) Jaap Kruithof

maandag 22 juli 2013 17u32 | Frank Bombeke (tekst), Arnold Van Herreweghe (beeld) | reageer
Trefwoorden: , ,

De jaarlijkse Prijs voor de Democratie en de Prijs Jaap Kruithof verdronken anno 21 juli 2013 bijna in het ‘pretpark’ van de Gentse Feesten, om mede-initiatiefnemer Eric Goeman te parafraseren. Een halfuurtje democratie tussen soundcheck en podium-act op het groot podium Bij St.-Jacobs van de andere initiatiefnemer vzw Trefpunt. Met dank aan Naomi Sijmons (Reena Riot) die heel dapper a capella een muzikale intro zong.

Eric Goeman liet het op deze dag met 2 koningen en 3 koninginnen niet aan zijn republikeins hart komen en startte de prijsuitreiking met een ferme uitroep ‘Leve de republiek – Vive la république’. De volksmassa’s kwamen echter niet in beweging… en er was zelfs geen onverlaat die met ‘Vive le roi – Leve de koning’ protesteerde.
Even ernstig nu. De Prijs voor de Democratie ging dit jaar naar armoede-activist Manuel Chiguero en het Netwerk tegen Armoede, een netwerk van 58 Brusselse en Vlaamse verenigingen waar armen het woord nemen. Het netwerk bestaat nu 10 jaar en beweegt zich de jongste tijd actiever en strijdvaardiger op alle fronten waar het er toe doet. Zo verzet het Netwerk tegen Armoede zich tegen de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en de sluiting van de Werkwinkels. En pleit het anderzijds ervoor dat de overheidsplannen inzake armoedebestrijding ook doorgevoerd worden.
De strijd tegen de armoede is ook een strijd tegen sociale ongelijkheid en sociale onrechtvaardigheid. Er bestaat geen sociale democratie waarin 15% van de bevolking (= 1, 625 miljoen) sociaal, economisch, cultureel uitgesloten is. Het Netwerk tegen Armoede verleent aan de uitgeslotenen een politieke en sociale stem. Guido Deckers van (Financieel Actie Netwerk – FAN), de vorige prijswinnaar 2012, overhandigde het bronzen (wissel)beeld ontworpen door beeldhouwer/zanger Walter De Buck aan Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator van het Netwerk tegen Armoede. Meer fiscale rechtvaardigheid – waar FAN voor ijvert – zou enorm helpen in de strijd tegen armoede, aldus ACV- en FAN-man Guido Deckers. Naar aanleiding van de Prijs voor de Democratie 2013 verscheen een interview met Frederic Vanhauwaert in MO-magazine.
De Prijs Jaap Kruithof huldigt een persoon of beweging die zich in de traditie van de overleden moraalfilosoof Jaap Kruithof, aldus de initiatiefnemers, via radicaal denken en/of doen heeft ingezet voor een rechtvaardige wereld. Vorig jaar ontving Peter Mertens de prijs voor zijn boek ‘Hoe durven ze? De euro, de crisis en de grote hold-up’’. Dit jaar was het de beurt aan de doeners van de bewegingen voor het recht op wonen.

De Brusselse Bond  voor het Recht op Wonen (BBROW) en de Beweging Recht op Wonen (BROW) ontvingen uit de handen van de vorige prijswinnaar het bronzen (wissel)beeld van Frans Wuytack. Het grondwettelijk recht op wonen houdt ook de plicht in voor de overheden om dat grondwettelijk recht mogelijk te maken. De Prijs Jaap Kruithof 2013 voor de 2 bewegingen maakt duidelijk dat sociale rechten belangrijker zijn dan absolute eigendomsrechten, aldus Peter Mertens in zijn bijhorende speech.

Joeri Willekens (BROW) en Werner Van Mieghem (BBROW) bedankten voor de aanmoediging. Brusselaar Werner Van Mieghem zag veel obstakels voor het recht op wonen, maar ook veel kansen. In het Brussels gewest zijn er enerzijds 200.000 gezinnen die meer dan 30% van hun inkomen moeten besteden aan hun huurwoning en anderzijds staan er 15.000 huizen leeg. Driehonderd huizen daarvan zijn bezet, maar mét overeenkomsten met de eigenaars en met sociale huisvestingsmaatschappijen. Misschien ook een piste voor andere steden, zoals Gent?
Netwerk tegen armoede
Netwerk tegen Armoede – Interview Frederic Vanhauwaert
BBROW

Dit artikel verscheen ook op Gentblogt 22.07.2013

Geen opmerkingen: