vrijdag 18 augustus 2006

Bert Anciaux ziet ons graag

Komkommertijd dacht ik. Tijd om " 't land van d'appelsienen" en Al-Andalus te verkennen.....voor 't spel begint (school, werk, de grote en de kleine politiek). En net nu lanceert cultuurminister Bert Anciaux (spirit) zijn Gentse geloofsbelijdenis ("ik ben ne Genteneire") in De Gentenaar van 18.08.2006

In het uitgebreide interview met Karel Van Keymeulen weerlegt Bert Anciaux het idee dat hij Gent niet graag zou zien. Hij legt ook cijfers op tafel.

Nieuwe Gentenaar Bert aan het woord (uittreksel).
.......,,Ik heb wat cijfers opgezocht. In 1999 ging iets meer dan acht miljoen euro naar Gent voor alles wat cultuur betreft. Wat beschouw ik als cultuur? Volksontwikkeling, bibliotheken, sociaal-artistieke projecten, beeldende kunst, erfgoed, architectuur en vormgeving, muziek, podiumkunsten en letteren. Voor jeugd en sport was er toen 719.00 euro.

,,In 2006 krijgt de stad Gent netto bijna 32,3 miljoen euro voor cultuur. Kortom: in de periode 1999-2006 realiseerden we een stijging van liefst 279 procent. Geen enkele andere stad kent dergelijke stijging. Investeringen in culturele infrastructuur zijn niet eens begrepen in deze cijfers: daarvoor maakten we nog eens 16 miljoen euro extra vrij. Voor jeugd en sport is er ruim 912.000 euro. Maar in die sectoren is een grote groei op komst.''

,,Een vergelijking maken met de investeringen van de stad Gent is moeilijk. Ik heb ze toch gemaakt, maar ze is relatief. ook omdat die rekeningen minder doorzichtig zijn. We hebben ons gebaseerd op de gegevens die de stad Gent ons heeft bezorgd. In diezelfde periode is de stijging voor de stad Gent twintig procent. Het is relatief, het is niet helemaal vergelijkbaar, maar het geeft een beeld. Op een nooit geziene wijze wordt Gent door mezelf en de Vlaamse Gemeenschap ondersteund.'' ................


Veel meer in het volledige artikel. Het debat is weer open, ondermeer op Gent Blogt

Geen opmerkingen: