zaterdag 23 september 2006

Enthousiast wereldkoor verwelkomt enthousiaste zangers

Ik zing mee in het Gents wereldkoor Karibu. Vandaag hielden we ons allerlaatste optreden (een huwelijksmis van één van onze leden) met de stichter-dirigent Jozef Sercu. Twee weken geleden hebben we op ons jaarlijks koorfeest uitvoerig afscheid genomen van Jozef die de dirigeerstok toen definitief doorgaf aan de nieuwe dirigente Sterre De Raedt.

Op 2 oktober start ons nieuwe werkjaar met een nieuwe dirigente, een uitgebreide stuurgroep, wekelijkse repetities (behalve de schoolvakanties) op maandagavond in Het Vredeshuis...en heel wat plannen en goesting voor een jaar vol muziek en engagement. Nieuwe leden zijn welkom. Hierna een "publicitaire tekst" waarin we onszelf wat voorstellen.

"Karibu bestaat uit een 50-tal zangers en zangeressen, enthousiaste amateurs. Wij noemen onszelf een multicultureel solidariteitskoor.Wij geloven in een vredevolle multiculturele samenleving en onderlinge solidariteit, wij verzetten ons tegen toenemende onverdraagzaamheid en …wij zingen graag. Daarom zingen wij liederen uit allerlei landen over recht en onrecht, vrede en oorlog, natuur, gezondheid, liefde en hoop. Wil je aan deze droom meewerken?

Op maandag 2 oktober start ons nieuwe werkjaar, en verwachten we weer vele nieuwkomers. Wij repeteren vanaf dan elke maandag van 19u30 tot 21u30 in het Vredeshuis, Sint-Margrietstraat, Gent.

Je moet geen muziek kunnen lezen om bij ons te zijn, een goede stem, jouw inzet en een regelmatige aanwezigheid op de repetities volstaan ! Welkom !"

Meer info op de webstek van Karibu Contactinfo: KARIBU@europe.com , Pol Van den plas, Drongenhof 26, 9000 Gent tel.: 09 225 99 60

Geen opmerkingen: