donderdag 28 september 2006

Vier kandidaat Burgemeesters voor Vrede

Persbericht van Vredes Overleg Gent

Alle Gentse kandidaat burgemeesters willen Gent verder uitbouwen als vredesstad

Gent, 24 september 2006 - De vier Gentse kandidaat burgemeesters willen allen verder werken aan het verder uitbouwen van Gent als Vredesstad. Zij reageerden allen positief op een rondvraag van het Vredes Overleg Gent met betrekking tot hun engagement m.b.t. het lidmaatschap van Gent van het internationale netwerk van Burgemeesters voor Vrede. Het Vredes Overleg Gent is een samenwerking van ACW Gent, Jeugdherberg Gent, Karibu, LEF, Vereniging voor Bos in Vlaanderen, Voor Moeder Aarde en Vrede vzw.

Burgemeesters voor de Vrede

De voorbije jaren heeft burgemeester Frank Beke een actieve rol opgenomen als lid van het internationaal netwerk van de Burgemeesters voor Vrede dat onder voorzitterschap van Akiba Tadatoshi, de burgemeester van Hiroshima, in 2004 een nieuwe impuls kreeg toen hij in de VN de "2020 Visie" lanceerde tijdens een internationale bijeenkomst rond nucleaire ontwapening. De campagne van de Mayors for Peace beoogt een volledige kernwapenvrije wereld tegen 2020.

In Belgiƫ hebben vandaag reeds 256 van de 589 burgemeesters de campagne voor "2020 Vision" onderschreven. In 2004 waren er slechts 6 Belgische burgemeesters lid van het netwerk. Burgemeester Frank Beke heeft de voorbije jaren samen met een aantal collega's een voortrekkersrol gespeeld om het Belgische aantal leden fors omhoog te duwen.

Kandidaat burgemeesters bevraagd

Het Vredes Overleg Gent wil graag dat de toekomstige burgemeester eveneens een actieve invulling geeft aan het lidmaatschap en bevraagde hiervoor de vier Gentse kandidaat burgemeesters rond hun mogelijk toekomstig engagement.

Daniƫl Termont (sp.a-spirit) verklaarde: "Als socialist en pacifist sta ik uiteraard volledig achter dit initiatief, en als lijsttrekker van het kartel sp.a-spirit bevestig ik u hierbij formeel dat wij het beleid van het huidige stadsbestuur inzake vrede en ontwapening zullen voortzetten, ja zelfs zullen versterken, in geval de Gentenaars ons mandaat geven om de volgende zes jaar bestuursverantwoordelijkheid op te nemen".

Sas van Rouveroij (VLD-Vivant) liet weten dat "het voor zich spreekt dat, mocht hij burgemeester worden, het beleid van het uittredende bestuur verder zal zetten".

Vera Dua (Groen!) schreef ons: "Ik wil met veel overtuiging bevestigen dat indien ik verkozen ben als burgemeester ik zal meewerken aan het netwerk van de "Mayors for Peace dat opkomt voor een wereldwijd verbod op kernwapens."

Tenslotte liet Filip Van Laecke (CD&V-NVA) ons weten: "ik bereid ben aan te sluiten bij het wereldwijde netwerk van de 'Mayors for Peace'.

Vredesbos en Vredesbeeld

In Gent zijn er vandaag vergevorderde plannen om i.s.m. Schepen van Leefmilieu Lieven Decaluwe een "Vredesbos" in Drongen aan te planten. Het Vredesoverleg Gent ijvert ook voor het plaatsen van een Vredesbeeld, ontworpen door Gents beeldend kunstenaar Frank Liefooghe, in het centrum van de stad.

Perscontacten Vredes Overleg Gent:
Pol D'Huyvetter
E-mail pol@moederaarde.be
GSM +32 495 28 02 59

of bij afwezigheid
Michel Vanhoorne
GSM: 0497-57 94 59

Geen opmerkingen: