woensdag 27 september 2006

Spirit maakt van Gent een vredesstad


Naar aanleiding van de Vlaamse Vredesweek (22/09-1/10) presenteert spirit vier voorstellen voor een actief vredesbeleid in Gent. De Vlaamse links-liberalen willen de publieksgerichte rol van Het Vredeshuis versterken met enkele opvallende initiatieven rond vrede, vrijheid en internationale solidariteit.

1. Vredesbos

Spirit wil in de omgeving van de begraafplaats van Drongen een stille plek rond oorlog en vrede inrichten: een Vredesbos. Dit domein kan bovendien ingericht worden als portaalsite voor de Vinderhoutse Bossen, waar educatieve trajecten rond de impact van oorlog op onze ecologie kunnen worden uitgebouwd. “Er komt een vredesbos in Drongen. Ik heb hierover overleg met de betrokken stadsdiensten en met het Vredesoverleg Gent, dat de Gentse vredesorganisaties groepeert”, zegt Lieven Decaluwe (spirit) “Het Vredesbos wordt een stapsteen voor de Vinderhoutse bossen. Dat wordt een groenpool met een pacifistische en ecologische boodschap”.

2. Burgerrechtenparken

Spirit wil de executieoorden uit de Tweede Wereldoorlog (Oostakker en Offerlaan) herwaarderen en thematisch uitbouwen als bezinningsplaatsen rond mensen en burgerrechten. “De executieoorden zijn de stille getuigen van de gruwel van de Tweede Wereldoorlog. Deze oorden verdienen omkadering en duiding. Door deze plaatsen in te richten als burgerrechtenparken willen we huidige generaties aansporen waakzaam te zijn voor mensen- en burgerrechten”, aldus Jan Roegiers (spirit).

3. Vredeseducatie

Verwijzend naar onze sociale, culturele en politieke ontvoogding wil Spirit sensibilisatieprojecten opzetten rond emancipatie en uitsluiting van kansengroepen vandaag. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de zelforganisaties van allochtonen en met de vierdewereldbeweging in onze stad.“Het verhaal van de sociale achterstelling van mensen van allochtone afkomst heeft heel wat gemeen met onze eigen Vlaamse geschiedenis. Alleen is de ‘sale flamand’ nu een ‘vuile Turk’ geworden”, zegt Annelies Storms (spirit). “Door voorbeelden uit de emancipatie van de Vlamingen zelf aan te halen, willen we achterstelling en discriminatie vandaag bekampen”.

4. 4 x meer voor noord-zuidsamenwerking

Spirit wil de verviervoudiging van het budget voor noord-zuidsamenwerking. Deze worden aangewend voor sensibilisatie, vorming en educatie. “Het beleid rond ontwikkelingssamenwerking wordt ook gericht op het sensibiliseren van de Gentenaars zelf. Jeugdverenigingen, het sociaal-cultureel werk en het onderwijs worden hierbij maximaal betrokken”, aldus Lieven Decaluwe (spirit).

Deze voorstellen werden opgenomen in het sp.a-spirit programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006.

Van links naar rechts op deze foto van de Vlaamse Vredesweek 2005Annelies Storms (sp.a-spirit - 12) , Jan Roegiers (sp.a-spirit - 49), Lieven Decaluwe (sp.a-spirit - 5).

Geen opmerkingen: