donderdag 6 augustus 2009

Hiroshima/Nagasaki 64 jaar

Donderdagavond 6 augustus 2009 hield Vredesoverleg Gent op de Korenlei een intieme herdenking van de atoombombardementen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki, nu 64 jaar geleden.
Herdenking Hiroshima/Nagasaki - Gent, Korenlei, 06.08.2009 (Foto: Pieter Teirlinck)

Dokter Jef De Loof van Artsen voor de Vrede lichtte in zijn welkomstwoord de historische context toe én legde meteen de link naar de actualiteit. Alhoewel de vredesonderhandelingen tussen de VSA en Japan ver gevorderd waren in 1945, werden deze massavernietigingswapens toch gebruikt, vooral om het gebruik ervan op drukbevolkte centra "uit te testen". Misleiding van het publiek werd daarbij niet geschuwd.

Daarna bracht Andy Vermaut van Peace Messenger een ontroerende getuigenis van Sakue Shimhira, een overlevende (= Hibakusha) van de atoomramp in Nagasaki. Deze Hibakuska verloor al haar directe familieleden, maar hield stand omdat "toch iemand bloemen moest leggen op hun graf".

Gelijktijdig met de start in Hiroshima, lanceerden in Gent vertegenwoordigers van de 3 vakbonden ACV, ABVV, ACLVB een wereldwijde petitie van het Internationaal Vakverbond (ITUC) en Mayors for Peace voor een ‘kernwapenvrije wereld’ tegen 2020. Het overkoepelende ITUC, met 170 miljoen aangesloten werknemers in 157 landen, maakt zich sterk om hiervoor vanuit de basis 10 miljoen handtekeningen bijeen te krijgen. ITUC wil die overhandigen aan VN Secretaris-generaal Ban Ki-Moon als een overduidelijk signaal voor alle onderhandelaars die in april 2010 samenkomen in New York om het zogenaamde Non-Proliferatieakkoord voor de niet-verspreiding van de atoomwapens te herzien. Johan Van Dycke en Kristien Schamp namens ACLVB, Marc Buysse, verbondssecretaris Gent-Eeklo, namens ACV en Mark Pauwels namens ABVV zetten alvast de eerste handtekeningen.

Gents Schepen Martine De Regge (SP.a) zegde namens het stadsbestuur haar verdere steun toe aan vredesinitiatieven zoals deze herdenking. Niet voor niets is Gent een atief lid van de internationale organisatie Mayors for Peace - Burgemeesters voor Vrede. Greta Van Vinckenroy van Monde sans Guerre lichtte hun symbool van geweldloosheid toe.

Daarna volgde de tewaterlating van kaarsjes ter herdenking - naar Oosters gebruik - van de slachtoffers van de bombardementen op Hiroshima en Nagasaki.

Digitaal tekenen van de wereldwijde petitie kan via http://www.ituc-csi.org/peace

http://www.ituc-csi.org/peace
http://www.mayorsforpeace.org/
Herdenking Hiroshima/Nagasaki op Korenlei (De Gentenaar online - 07.08.2009)

Vredesoverleg Gent

Het Vredesoverleg Gent is een forum waarin verschillende Gentse organisaties elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen. Ze willen de bevolking sensibiliseren rond vrede en een signaalfunctie uitoefenen naar het stadsbestuur. Soms zetten ze gemeenschappelijke activiteiten op, zoals deze jaarlijkse Hiroshima/Nagasaki-herdenking. Soms werken ze samen om elkaars acties te versterken, zoals de komende Vredesweek (25 september - 4 oktober 2009).

Vredesoverleg Gent gelooft dat een duurzame vrede enkel te bereiken is door het bestrijden van honger, armoede, sociale ongelijkheid, militarisering, mensenrechtenschendingen, milieuvervuiling en alles wat het vreedzaam samenleven in het gedrang kan brengen.

Geen opmerkingen: