donderdag 15 oktober 2009

De Stad Gent heeft een Lokaal Klimaatplan 2008-2020

15 oktober 2009 is Blog Action Day en dan schrijven 7195 bloggers uit 136 landen voor alvast 11.178.981 lezers (tussenstand!) over de klimaatverandering. Dat hebben ze in een wereldwijde poll als hét actuele thema naar voren geschoven. Niet verwonderlijk met de mondiale klimaattop van Kopenhagen (7 december 2009) in het vooruitzicht.

De Stad Gent heeft een Lokaal Klimaatplan 2008-2020 : 105 acties voor een klimaatneutrale stad. In het Bestuursakkoord van de Stad Gent voor de periode 2007-2012 stond "We willen van Gent een klimaatneutrale stad maken."

Gent was de eerste Belgische stad met een lokaal klimaatplan en de eerste Vlaamse stad om een CO²-nulmeting in te voeren. Het Gentse klimaatplan omvat 5 actiepakketten :
1) berekening van impact van Gent op het klimaat (meten is weten)
2) voorbeeldfunctie Stad Gent (woorden wekken, voorbeelden trekken)
3) Gentenaars en gebruikers richting CO²-neutraal (Gent : afrit CO²-neutraal)
4) minder en milieuvriendelijker verkeer (Gent eindelijk een echte fietsstad, autoluw/autovrij, fijnstofvrij)
5) groene ruimten en bossen in en om de stad (in de bossen willen we hossen)

De tijd ontbreekt me om hier verder op in te gaan. Het loont de moeite om dit lokaal klimaatplan te lezen en te checken hoe dat hier in Gent verder afloopt. En hoe snel? En er - ook zelf - iets aan te doen natuurlijk!

Lokaal Klimaatplan 2008-2020 : 105 acties voor een klimaatneutrale stad
Klimaatcoalitie
Blog Action Day http://www.blogactionday.org/

Geen opmerkingen: