zaterdag 10 oktober 2009

Iedereen zijn Lange Wapper

Terwijl de politieke partijeen worstelen met zichzelf, gaat de burger voor democratie.

Is het Oosterweelreferendum over De Lange Wapper Ja of Nee (Antwerpen, 18 oktober 2009) een hoogmis van de democratie? Filip De Rynck, docent Hogeschool Gent, vindt van wel.

Waarom? Al was het maar om duidelijk te maken dat burgers wel degelijk inspraak verdienen. De volksraadpleging in Antwerpen is een duur bevochten inbraak van burgers in een ondemocratische aanpak van de BAM en de Vlaamse regering. Dat legt deze specialist bestuurlijke organisatie uit in het opiniestuk 'Allemaal Antwerpenaren' (De Standaard, 9 oktober 2009). Een paar citaten.

"Een volksraadpleging is bijna altijd eerder een tactisch instrument van de partijen dan een instrument dat de participatieve democratie versterkt. Die participatieve democratie moet het hebben van discussie en conflict, van meningsvorming en bijstellen van meningen, van vragen en bevraagd worden en dat geldt zowel voor burgers en politici als voor ambtenaren en technici."
......
" De volksraadpleging in Antwerpen doet mij echter twijfelen. Ze is er gekomen op initiatief van burgers. Ik weet hoe intens actieve burgers zich hebben ingezet om deze volksraadpleging af te dwingen. Een traditioneel wat cynische en steeds weer twijfelende academicus moet daarvoor respectvol het hoofd buigen en zwijgen. Die actieve burgers hebben het instrument als breekijzer moeten gebruiken om binnen te breken in wat tot dan een zeer gesloten en technocratische besluitvorming was geweest."
......
"Het is al zo vaak geschreven: meer tijd voor participatie in de voorbereiding wint men altijd terug door een snellere want meer gedragen uitvoering. Geen tijd voor participatie in de voorbereiding leidt tot ontzettend veel tijdverlies in de uitvoering. De volksraadpleging in Antwerpen is een wel erg dure herbevestiging van deze al lang bekende basisregel."
.......
"De volksraadpleging is om al die redenen op de eerste plaats een rode kaart voor de politici die de BAM jarenlang in isolement hebben laten werken. Het is een blaam omdat zij hebben toegestaan dat de BAM daardoor ook een belangenverdediger van haar eigen plannen is geworden. Er is de afgelopen tien jaar alleen maar geïnvesteerd in veel te dure en eenzijdige marketing, zelden of nooit in echte en open communicatie. De Vlaamse politici en de politici van de stad hebben zich in de schaduw van de BAM verscholen. Ze hebben het politieke debat vermeden of opgesloten in techniciteit en hebben het laten monopoliseren door ingenieurs."
...............
"De volksraadpleging in Antwerpen is veel meer te zien als een duur bevochten strategische inbraak van burgers in besloten cenakels. Het is een symbool van wat burgers in onze samenleving kunnen, van wat vrijwilligers met haast bovenmenselijke inzet kunnen realiseren."
............
"18 oktober is een hoogdag voor de stedelijke en Vlaamse democratie omdat het toont dat gewone burgers buitengewoon kunnen zijn, dat zij in staat zijn om een meer dan volwaardige partij te zijn in de besluitvorming over zelfs de meest complexe projecten, dat zij de rol van abdicerende politici kunnen overnemen. Elke Antwerpenaar zou alleen al daarom als eerbetoon aan die wakkere Antwerpenaren naar de stembus moeten trekken. En alle Vlamingen die niet in Antwerpen wonen maar die van Antwerpen en van democratie houden, zoals ikzelf, kunnen deze dag als moment van bezinning gebruiken. Want al onze steden hebben Lange Wappers."

Allemaal Antwerpenaren (De Standaard, 9 oktober 2009)


Goed gezegd en geschreven, Filip De Rynck. Ik hou ook van Antwerpen en de democratie. En inderdaad, al onze steden - en bij uitbreiding onze provincies - hebben Lange Wappers. De Lange Wapper van West- en Oost-Vlaanderen is het Schipdonkkanaal. Vooruit dus met de democratie!

stRaten-generaal www.stratengeneraal.be

Ademloos www.ademloos.be
't Groot Gedelf www.tgrootgedelf.be

Nablog 19.10.2009 : Democratie wint.

2 opmerkingen:

sabropisac zei

Dear Frank,

Apologies for writing in English - I read Dutch, but my writing is too messy.

This book might offer some good tips on participatieve democratie:
Reclaim the State? Experiments in Popular Democracy by Hilary Wainwright
http://www.tni.org/tnibook/reclaim-state-1
(case studies from Brazil, UK and Norway)

Also, planning to do the book launch on 17 March in Amsterdam and the author will be present. For anyone who happens to be in Amsterdam on the day, the event details are here: http://www.tni.org/events/reclaim-state-experiments-popular-democracy

Frank Bombeke zei

Zeer bedankt voor de tips.