maandag 26 juni 2006

Enthousiast wereldkoor zoekt enthousiaste diriGent

Een oproep van het wereldkoor waarin ik meezing.

Het Gents wereldkoor Karibu bestaat uit een 50-tal zangers en zangeressen, enthousiaste amateurs. Wij noemen onszelf een multicultureel solidariteitskoor.

Wij geloven in een vredevolle multiculturele samenleving en onderlinge solidariteit, wij verzetten ons tegen toenemende onverdraagzaamheid en …wij zingen graag. Daarom zingen wij liederen uit allerlei landen over recht en onrecht, vrede en oorlog, natuur, gezondheid, liefde en hoop.

In onze eigen stad Gent willen wij een open deur aanbieden voor mensen uit andere landen en andere culturen, en we staan paraat om gelegenheden in de geest van multiculturele solidariteit op te fleuren.

Heb jij dirigeer-talent en wil je vanaf september 2006 aan deze droom meewerken?Dan ben jij misschien de diriGent die we nodig hebben! Bel Pol voor een afspraak en kom eens een repetitie bijwonen: 0476 39 37 11 of mail naar karibu@europe.com . Ons adres in cyberspace is http://users.pandora.be/KARIBU

Geen opmerkingen: