dinsdag 13 juni 2006

Demilitariseer de provincie

Op woensdag 14 juni opent provinciegouverneur André Denys een debat over de militaire aanwezigheid in onze provincie. Een debat op hoog niveau met veel hoog volk. Zo hoog dat enkel de fractieleiders van de provincieraad werden uitgenodigd, en niet eens alle provincieraadsleden. Maar als zo'n zaak niet van Oost-Vlaams belang is, wat dan wel?

Provincieraadslid Kerste Van Grembergen (spirit) , die als woordvoerster van de éénvrouws-spiritfractie eind vorige week uiteindelijk toch nog uitgenodigd werd, wilde woensdag in de provincieraad een vraag stellen over het recente pleidooi van de gouverneur voor meer militairen in Oost-Vlaanderen. Haar vraag wordt door de voorzitter van de provincieraad onontvankelijk verklaard. Democratie zegt u?

Na het succes van de Oost-Vlaamse inzameling van illegale wapens, waren we vol goede hoop. Oost-Vlaanderen kleurde wat pacifistischer. Zwaarden omsmeden tot ploegscharen, in de ovens van onze eigenste Sidmar nog wel! Kon het mooier?

We zijn met spirit niet opgezet met deze dreigende terugval. Buitenlandse én binnenlandse hulp is een opdracht voor een civiel korps en niet voor militairen. Spirit wil de Civiele Bescherming uitbreiden. Volksvertegenwoordiger Annelies Storms (spirit) zal in de Kamer een mondelinge vraag stellen aan minister Dewael over deze uitbreiding.

De federale spirit-volksvertegenwoordigers Annelies Storms en Walter Muls verspreidden dinsdag 13 juni alvast volgende persmededeling.

Spirit pleit voor uitbreiding van de Civiele Bescherming in plaats van het leger in Oost-Vlaanderen

Morgen organiseert de gouverneur van Oost-Vlaanderen André Denys een bijeenkomst met alle Oost-Vlaamse parlementsleden over zijn vraag voor meer militairen in Oost-Vlaanderen. Volgens hem brengt het lage aantal militairen in Oost-Vlaanderen de rampbestrijding in het gedrang. Spirit steunt de vraag naar meer militairen in Oost-Vlaanderen niet en vraagt een uitbreiding van de civiele bescherming.

“ Voor ons wordt de hulpverlening ingeval van rampen beter gedemilitariseerd. In plaats van te pleiten voor een uitbreiding van het leger in Oost-Vlaanderen zou de gouverneur beter pleiten voor een uitbreiding van de civiele bescherming. Waarom soldaten met hun militaire opleiding en logica inschakelen wanneer dergelijk werk door civiel opgeleide mensen binnen brandweer of civiele bescherming kan gebeuren ? ” vragen de Oost-Vlaamse spirit-Kamerleden Walter Muls en Annelies Storms zich af.

Momenteel oefent de Eerste Permanente Eenheid, gestationeerd in Liedekerke, de taken van de Civiele Bescherming in Oost-Vlaanderen uit. Deze eenheid beschikt over een 120-tal beroepskrachten en 210 vrijwilligers. De Civiele bescherming staat oa. de overheden bij die belast zijn met de coördinatie van de hulpoperaties in geval van rampen, catastrofen en schadegevallen. Deze federale hulpdienst heeft zich gespecialiseerd in de bescherming van de bevolking en van het milieu tegen zware, chemische en nucleaire risico’s en tegen risico’s verbonden aan milieuvervuiling.

“Minister van Binnenlandse Zaken Dewael is momenteel de Civiele Bescherming aan het hervormen. We zullen bij de minister aandringen op een verhoging van het aantal beroepskrachten en vrijwilligers om de Eerste Permanente Eenheid in Liedekerke te versterken. Door een uitbreiding van de Civiele Bescherming is de hulpverlening aan burgers bij rampen verzekerd en hoeven we geen beroep te doen op soldaten die werken vanuit een militaire logica.” zeggen Annelies Storms en Walter Muls.

Spirit-provincieraadslid Kerste Van Grembergen interpelleert morgen in de provincieraad de gouverneur over zijn pleidooi voor meer militairen in Oost-Vlaanderen.

Voor meer info:
Walter Muls – 0495/20 27 13
Annelies Storms – 0478/23 09 53

Wordt vervolgd

Nablog 14.06.2006: In mijn oorspronkelijke post stond dat de provincieraadsleden niet werden uitgenodigd. Kleine rechtzetting. De fractieleiders van de provincieraad werden wel uitgenodigd, maar inderdaad niet alle provincieraadsleden. Provincieraadslid Kerste Van Grembergen (spirit) werd eind vorige week toch nog uitgenodigd als woordvoerster van de éénvrouws-spiritfractie.

4 opmerkingen:

Tanguy_Veys zei

Houzee voor André

Tanguy_Veys zei

En waar blijft die interpellatie van Kerste?

Op de agenda van de provincieraad staat alvast geen interpellatie...

Frank Bombeke zei

Ik schreef het toch. De vraag van Kerste van Grembergen werd onontvankelijk verklaard.

Kerste Van Grembergen zei

Op 12 juni 2006 heb ik een schrijven ontvangen van de provincieraadsvoorzitter P. Van Eechaut naar aanleiding van mijn vraag over de visie van de provincie over het defensiebeleid. Deze vraag was gesteld naar aanleiding van de persmedeling gedaan door de gouverneur A. Denys. In dit schrijven deelt de voorzitter mij mee dat hij de vraag onontvankelijk verklaart aangezien er een gespreksforum wordt ingericht door de gouverneur.

Als constructieve oppositieraadslid heb ik deze beslissing aanvaard.

Kerste Van Grembergen