maandag 23 juli 2007

En toch wordt het rooms-rood....

...... op 1 mei 2008. Want dan vallen het Feest van de Arbeid én Hemelvaart samen op dezelfde dag. Rooms-rood door het samenvallen van wereldlijke en kerkelijke kalender. Maar dan is er wel een soort dubbelboeking en zou er een verlofdag verloren gaan. En daar hebben ze in ons land het volgende op gevonden. Het woord "Hemelvaartsdag" wordt bij Koninklijk Besluit vervangen door de woorden "2 mei". Het staat allemaal in het Belgisch Staatsblad, editie 2, van 14 juni 2007 op bladzijden 32293-32294.

De data zijn in dit Belgisch Sprookje van belang. De datum van afkondiging is 3 juni 2007, voor de federale verkiezingen van 10 juni dus. Toch is de federale Minister van Werk voor dat Besluit niet over één nacht ijs gegaan. Er is advies geweest van de Nationale Arbeidsraad en de Raad van State. Alles is dus politiek correct verlopen. Geen kwaad woord hierover. We zouden niet durven.

Maar - geef toe - eigenlijk hebben de katholieken hier het onderspit gedolven. Zij hebben de naam van hun feestdag (met een grote F) moeten inruilen voor een datum als "2 mei", zoals er wel 365 zijn in een jaar. Op 3 juni 2007 zwaaiden de rode kameraden nog de plak op het Ministerie van Werk en waren Ferme Leterme en zijn hemelse CD&V-scharen (nog) niet aan de macht. Indien wel, dan hadden ze "1 mei" voor het jaar 2008 misschien wel herdoopt tot "30 april alias dag voor Hemelvaartsdag". Dat zou pas ferm geweest zijn! Dan kunnen de katholieken ook eens hun Rerum Novarum vieren op 1 mei. Ieder één keer zijn beurt is niet teveel.

En dan moet links Vlaanderen voor die ene keer 1 mei vieren op 30 april, wat ook onvermoede positieve gevolgen kan hebben. De mei-avonden zouden dan vallen nà de 1 mei-stoeten, wat in een aantal gevallen wel een gezondere oplossing zou zijn. Dat zou nu toch een schone deal geweest zijn tussen rood en rooms.

30 april is evenwel ook Koninginnedag, de nationale feestdag van Nederland. En dan rijst weer de vraag of het eerder republikeins gezind rood Vlaanderen wel zoveel zin heeft om haar Feest van de Arbeid te laten samenvallen met dat van het Huis van Oranje.

Daar moeten we overheen stappen, vind ik. We mogen niet kniezen. Als zelfs onze toekomstige premier op de Belgische Nationale Feestdag (kwisvraag!) de Marseillaise verwart met de Brabançonne, moet 30 april voor één keer maar gedeeld worden tussen Noord en Zuid van de Nederlanden.

En toch zijn we er nog niet helemaal uit met ons datumspel. Men had ook kunnen beslissen om 1 mei en Hemelvaartsdag te laten samenvallen en in het Wonderjaar 2008 het Feest van de Arbeid én Rerum Novarum samen te vieren. Rode en groene vakbondsvlaggen in éénzelfde stoet, rode en groene vakbondsleiders op het (s)preekgestoelte, gezamenlijk feest in de volks- en de parochiehuizen. Dat zou pas mooi geweest zijn. Rooms-rood ook aan de basis.

En die éne vrije dag op overschot? Die konden we cadeau geven, bij wijze van geste aan de Gemeenschappen of de gemeenschappen die ons land rijk is. Van 11 juli, het Feest van de Vlaamse Gemeenschap, een algemene officiële feestdag in 2008 maken. Bijvoorbeeld hé. Et la mème chose voor de Franse en de Duitstalige Gemeenschap. Of één van de feestdagen van onze religieuze joodse of islamitische gemeenschappen eens bedenken met een Belgische officiële verlofdag. Heeft niemand daar aan gedacht?

Zover zijn we in dit Belgisch Sprookje jammer genoeg nog niet. Het is wellicht véél prozaïscher dan ik hier allemaal gefantaseerd heb. Want reken even mee. 2 mei 2008 is een vrijdag, en als we donderdag 1 mei sowieso vrijaf hebben, Hemelvaartsdag verplaatsen van 1 mei 2008 naar 2 mei 2008 (God zal wel geen bezwaar hebben), dan maakt vrijdag 2 mei 208 perfect de brug van een verlengd 1 mei/Hemelvaartsweekeinde in 2008. Goed voor het toerisme en de commerce.

Ja, inderdaad "de middenstand regeert het land, beter dan ooit tevoren".

Geen opmerkingen: