zondag 22 juli 2007

Prijs voor de Democratie 2007

Zaterdagavond 21 juli werd op het Groot Podium Bij Sint-Jacobs de jaarlijkse Prijs voor de Democratie 2007 uitgereikt aan op nr. 3 het actieplatform BOEH! (Baas over eigen hoofd), op nr. 2 de vakbondsafgevaardigde Maria Vindevoghel en op nr. 1 aan Tom Barman, de initiator van de 0110-concerten voor verdraagzaamheid.

Ik kan me goed vinden in de keuze van Democratie 2000 en citeer dan ook graag uit hun (nogal uitgebreid) juryverslag.


" Op de derde plaats is genomineerd de groep BOEH! (Baas over eigen hoofd). Het is een actieplatform dat sinds januari 2007 actief is tegen het verbod op het dragen van hoofddoeken door stadspersoneel met publieke functies.

De jury wil daarbij vooral de inzet van vrouwen, de manieren van verzet en de strijd voor mensenrechten ook in publieke functies onderstrepen. Vooral omdat de maatregelen geen algemene reikwijdte hebben, noch in alle steden worden ingevoerd, noch gelden voor alle soorten tekens en niet gepaard gaan met het invoeren van uniformen ( wat de doorsnee manier is om bepaalde publieke functies te onttrekken aan culturele expressie). Het dragen van een hoofddoek wordt op die manier ten onrechte “geproblematiseerd”.

De jury wil meteen ook onderstrepen dat voor een goede werking van de democratie basisbeginselen als de scheiding tussen kerk en staat of de gelijkheid tussen man en vrouw onaantastbaar zijn en dat de individuele vrijheid tot dragen van levensbeschouwelijke symbolen niet mag worden misbruikt in een strijd tegen deze beginselen.

Anderzijds lijken in deze multiculturele en complexe samenleving partiƫle maatregelen die vooral bepaalde overtuigingen en geen andere treffen de steun aan de democratische rechtsstaat en de bevordering van de emancipatie niet in de hand te werken. Modernisering kan niet door repressieve maatregelen worden bereikt."

De bedankingstoespraak van BOEH! vind je hier (Indymedia, 23.07.2007).

De strijdvaardige vakbondsafgevaardigde Maria Vindevoghel van Flightcare (ex-Sabena) "landde" op de tweede plaats (zie het uitgebreide juryverslag). Haar prijs werd afgehaald door een - even strijdvaardige - collega vakbondsafgevaardigde.

"...Maar de Prijs voor de Democratie 2007 wordt uitgereikt aan Tom Barman. Hij was de initiator en de voortrekker van 0110 voor verdraagzaamheid, tegen racisme en extremisme. Het initiatief werd mede gedragen door een reeks artiesten zoals Frederik Sioen en schilder Luc Tuymans. Het werd aanvankelijk niet of nauwelijks gesteund door media en politieke krachten.

Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft de artistieke wereld zich gemobiliseerd tegen de dreiging van extreem rechts. Nooit voorheen hebben naambekende artiesten zoals Helmut Lotti, Clouseau, Bart Peeters, Rocco Granata, Axelle Red, Will Tura en Laura Lynn duidelijk stelling genomen in het maatschappelijk debat. Daardoor is 0110 er ook in geslaagd in vier concerten in Antwerpen, Gent, Brussel en Charleroi 100.000 jongeren te mobiliseren en via live uitzending nog vele tienduizenden te bereiken. De opbrengst van dit engagement en de vrijwillige medewerking van velen gaf aanleiding tot een fonds voor projecten rond rechtvaardigheid, democratie en diversiteit bij de Boudewijnstichting.


De jury onderstreept met deze prijs het uitzonderlijk belang van een duidelijk maatschappelijk engagement voor de basisprincipes van de democratie en het duidelijk kiezen van een kamp tegen zij die deze principes bedreigen ook en vooral door populaire artiesten die vooral werken via de commerciƫle circuits. Deze daad van burgerschap is een grote bijdrage aan de politieke democratie. Daarenboven heeft dit initiatief een deel van het vooral jongere publiek gemobiliseerd, ook al moet worden opgemerkt dat niet het gehele culturele palet was vertegenwoordigd.

Met dit initiatief heeft Tom Barman de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de kunstenaar duidelijk gesteld en een dynamiek op gang gebracht. Meteen werd ook een signaal gegeven aan politieke en sociale organisaties en aan de media voor zover die gevangen bleven in tactische en opportunistische beschouwingen met een sterk demobiliserend effect in de strijd tegen een antidemocratische verrechtsing."


"De jury drukt haar tevredenheid uit in deze beraadslaging drie belangrijke maatschappelijke agenda’s in het licht te kunnen stellen. De prijs gaat naar een opmerkelijk engagement in de strijd tegen ondemocratisch en racistisch extreem rechts dat onder geen beding als een normale politieke stroming mag worden beschouwd. Op de tweede plaats komt de strijd voor het behoud van sociale en syndicale rechten naar voren. Ook die beschouwt de jury als peilers van een democratisch bestel. En tenslotte wordt de strijd voor mensenrechten en rechten op culturele diversiteit onderstreept en voor een rechtstaat gesteund op actief pluralisme."

Nablog 23.07.2007: Het eerste verslag, vers van Sint-Jacobs, nadien nog wat aangevuld met koppelingen (links) hier en daar, o.m. naar de toespraak van BOEH! en de fotoreportage door Leo (
Indymedia 23.07.2007)


Geen opmerkingen: