maandag 28 juli 2008

Artistiek aperitief met Melike Tarhan en Osama Abdulrasol

Nvdr. Dit verscheen reeds op Gentblogt 25.07.2008 - Hier hernomen met 3 foto's van Fotoroma (waarvoor dank)

Gentser kan het eigenlijk niet. Melike Tarhan en Osama Abdulrasol leerden elkaar kennen tijdens de Gentse Feesten editie 2000 Bij Sint-Jacobs. “Hij nam mijn hand vast, en heeft mij niet meer losgelaten”, zo verklapte Melike tijdens het Artistiek Aperitief op woensdag 23 juli in de Gentse Lakenhalle. Melike is een Gents-Turkse zangeres, Osama is een Gents-Iraakse muzikant. Zij waren woensdagmiddag 23 juli te gast waren bij Nico Burssens op het Artistiek Aperitief.

Melike Tarhan - Foto Roland Vandenbulcke
Voor de verdere amoureuze ontwikkelingen waren we niet gekomen, al is het toch goed om weten dat Melike en Osama ondertussen een echtpaar zijn, een dochtertje hebben en ook muzikaal veel met elkaar optrekken.

Een kwestie van geloof

Er moeten niet veel moslims op die aperitiefmomenten komen, want de gastheer was behoorlijk nieuwsgierig naar het geloof van zijn gasten. Melike en Osama schroomden zich niet om over hun geloof te spreken. Islamitische scherpslijperij moet je van hen niet verwachten. Geloof is voor hen vooral een persoonlijke aangelegenheid tussen het individu en God. Je put er kracht en vrede uit.

Une jeunesse Gantoise/Iraquoise

Melike is de dochter van Turkse immigranten uit Emirdag. Ze liep school in Gent in de Reinaertstraat, de Ottogracht en het Crombeen. Zat het in de genen of was het de dagelijkse confrontatie met de tweetaligheid Turks-Nederlands? Melike had gevoel en talent voor taal en studeerde Germaanse Talen Engels-Duits aan de Gentse universiteit.

Al van jongsaf was Melike ook bezig met muziek. Op haar twaalfde zong ze in een koor dat klassieke, kunst- en religieuze liederen bracht. Tijdens haar Erasmusjaar in Berlijn verruimde ze haar muzikale horizon verder dan het Emirdag van haar ouders en maakte kennis met de andere muziektradities uit Oost- en Zuid-Oost Turkije. Ze zal tijdens en na haar universitaire studies ook haar muzikale opleiding vervolmaken.

Osama Abdulrasol - Foto Roland Vandenbulcke
Osama kan niet terugblikken op zo’n zorgeloze jeugd. Hij groeide op in Irak in volle dictatuur van Sadam Hoessein. Zo werd hij als 16-jarige tijdens de 3 maand zomervakantie ingelijfd in het leger om een heuvel te bewaken tegen de Koerden. Niet verwonderlijk dat zijn familie de dictatuur en de oorlog ontvlucht is. Een verloren jeugd….waardoor een optimistische Osama zich nog altijd zes jaar jonger voelt.

Muzikaal intermezzo

Het muzikale koppel vergastte het publiek in de Lakenhalle op “Met liefde”, oorspronkelijk een louter instrumentaal stuk op schootjesharp gecomponeerd door Osama en opgedragen aan Melike. Zij heeft er nadien een Turkse tekst op gezet. Liefde is geven en terugkrijgen, is de boodschap.

Muzikaal vakje?

De muziek van Melike is niet echt in een Turks muzikaal vakje te krijgen. Mede onder invloed van Osama, is de muziek van Melike een kruisbestuiving tussen Westers klassieke muziek, jazz, Arabische en traditioneel Turkse muziek.

Turkije is een groot land met verschillende muziekgenres die nog steeds beoefend worden. Naast de actuele populaire muziek is er vooreerst de klassieke Turkse muziek (14de-15de eeuw) uit de Ottomaanse periode. Het zijn meestal mystieke of religieuze liederen. Later ontwikkelde zich daaruit de zogenaamde Turkse “kunstmuziek” over meer wereldse thema’s. Dan heb je nog eens de Turkse traditionele muziek over liefde en dood en die andere dingen des levens. Je kan aan de stijl, de manier van spelen, het ritme, de klankkleur horen of een ensemble van de Zwarte Zee of de Egeïsche Zee komt. Instrumenten die je wel doorheen alle genres tegenkomt zijn de langhalsluit (oud) en de schootjesharp (qanun).

Debuutalbum Macar

Macar is de debuut-CD van de groep Melike. Het is een conceptalbum met het verhaal uit de streek van Emirdag over de jongeman Macar die naar de oorlog trekt. Zijn moeder krijgt een voorspellende droom dat haar zoon terugkomt op een wit paard en zijn zwaard aan de muur hangt. Wanneer zijn streekgenoten terugkeren van de oorlog, is Macar er niet bij. Het laatste wat men van hem zag, is dat hij weggedragen werd door twee dokters. De opbrengst van deze in 40 landen (maar niet in Turkije!) verspreidde CD schonken Melike en Osama aan Unicef voor steun aan de kinderen van Irak.

Geef me een vuurtje

Osama en Melike brachten vervolgens nog “Geef me een vuurtje”, een traditioneel Turks liedje over jongemannen die hun geliefde moeten achterlaten, en bij wijze van troost behoefte hebben aan een sigaret. "Roken als een Turk, zo zeggen ze dat toch", lachte Melike.

Melike & Osama - Foto Martine Audenaerde
Muzikale plannen en projecten

Wat hun muzikale plannen en projecten waren, wilde Nico Burssens nog weten. We kunnen wel naar één en ander uitkijken.

Er komt een louter instrumentale conceptalbum van Osama Abdulrasol met het amusante verhaal over hoe zijn grootouders getrouwd zijn…..met de sprekende titel “El arouse” (De bruid)

Melike groep brengt een tweede CD “El sema” (Sky - De hemel) uit, een kruisbestuiving
tussen de mystiek van de gospel en het soefisme op teksten van 12de tot 16de eeuwse teksten van Ottomaanse dichters zoals Roemi. De muziek is van Osama Abdulrasol en ook van Wouter Vandenabeele.

Er komt ook nog een CD “Tri a Tolia” met het trio Melike, Osama en de Gentse cellist Lode Vercampt. Deze CD komt uit bij het Luikse label Homerecords.

Het project Djamelike II dat op 11 en 21 juli te horen was Bij St.Jacobs zal ook wel verder vorm krijgen. Vooral de nieuw gecreëerde muziek op speciaal voor het project geleverde teksten van Herman Brusselmans, Sam Devriendt en Jeroen Le Compte vielen in de smaak bij het publiek.

Gent is voor mij

Tot slot mochten de gasten op een overheadproject neerschrijven wat Gent voor hen betekende. “Thuis”, schreef Melike, en tekende er vrolijk een stralende zon bij. “2nd
home” schreef Osama en ondertekende met naam en toenaam…. in het Arabisch weliswaar.

Meer weten ?

Meer over Melike vind je op het web onder www.melike.be, www.muziekcentrum.be en
www.folkroddels.be . De Stedelijke Bibliotheek verspreidde Tips van de Bib over Melike, andere Arabisch en Turkse wereldmuziek.

Foto's van het Artistiek Aperitief 23.07.2008 bij Fotoroma (met dank voor de toelating!)
Artistiek aperitief met Melike Tarhan en Osama Abdulrasol (Gentblogt 25.07.2008)

Nablog 03.08.2008: Correctie ---> Audenaerde ipv Vanaudenaerde

Geen opmerkingen: