donderdag 3 juli 2008

Bert Anciaux bekroont Gent als Sportstad van Vlaanderen

In het kader van het recent goedgekeurde Participatiedecreet heeft Vlaams minister van Cultuur en Sport Bert Anciaux de titels van de Cultuurstad en Sportstad van Vlaanderen toegekend. Oostende wordt Vlaamse Cultuurstad 2010 en Turnhout draagt deze titel in 2012. Gent wordt Sportstad van Vlaanderen in 2011. Deze gemeenten ontvangen voor de uitvoering van de ingediende projecten 400.000 euro.
Participatie(decreet) loont

Het Participatiedecreet (2008) bepaalt dat de Vlaamse Gemeenschap – elk jaar afwisselend – een Vlaamse Cultuur- en Sportgemeente kan aanduiden. Het reglement zoals bepaald in het decreet voorziet een selectie uit de kandidaat-gemeenten door een externe jury. Deze jury beoordeelt de dossiers en stelt een korte lijst kandidaten met motivatie aan de minister voor.

Minister Anciaux (VlaamsProgressieven) heeft op woensdag 2 juli de drie projecten met bijhorende titel bekend gemaakt. Met deze titels en bijhorende subsidie voor de uitvoering van de voorgestelde programma's, wil het Participatiedecreet een bijkomende hefboom bieden voor een positieve ontwikkeling van deze steden of gemeenten, vanuit de overtuiging dat een stevig cultuur-, jeugd- en sportbeleid hiertoe een belangrijke bijdrage leveren.

Daarbij is het cruciaal dat een stad of gemeente die deze titel draagt, erin slaagt om een groot en enthousiast draagvlak bij de bevolking te creëren. Daarom geldt een grote betrokkenheid van de bevolking bij het project als belangrijk criterium voor de toekenning van deze titels. Andere criteria zijn ondermeer de vernieuwende kwaliteit, de aandacht die wordt besteed aan kansengroepen en het duurzame karakter van de voorgestelde initiatieven.

Gent is Sportstad van Vlaanderen 2011

Uit de kandidaten voor de Sportstad van Vlaanderen 2011 werden drie projecten genomineerd door de jury: Hasselt, Gent en Herentals. Met een kwalitatief zeer sterk dossier dat beantwoordt aan alle criteria en uitgangspunten van het Participatiedecreet, zal Gent de titel van Sportstad van Vlaanderen in 2011 dragen.

Gent werkt met dit project vanuit een doordacht brede omkadering, met toch ook een specifieke omschrijving van de verschillende deelprojecten. De nadruk ligt ook hier op de samenwerking tussen diverse partners met een focus naar verschillende doelgroepen tot op wijkniveau. Met openingen naar ook niet-sportverenigingen, wil Gent met dit project participatie in de meest brede zin benaderen.

Vlaams minister Anciaux (Vl.Pro): "Ik ben blij met de oogst aan kandidaten, die allen sterke en goed uitgewerkte programma's indienden. Ik feliciteer de besturen en de bevolking van Oostende, Gent en Turnhout met hun selectie voor deze titel. Ik ben er van overtuigd dat zij als Cultuurstad en Sportgemeente van Vlaanderen zullen bijdragen tot nog meer slagkracht en dynamiek in het lokaal cultuur- of sportbeleid."

www.ministeranciaux.be

Geen opmerkingen: