maandag 3 november 2008

Zes Gentse musea van topniveau

6 Gentse musea krijgen op voorstel van Vlaams Minister Bert Anciaux en in toepassing van het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet een forse structurele subsidieverhoging voor de beleidsperiode 2009-2013. De zes (het MSK, het SMAK, het MIAT, het Design Museum, het Huis van Alijn en het Museum Dr. Guislain) worden bovendien ingedeeld bij de musea van topniveau.

Dat maakte schepen Lieven Decaluwe (VlaamsProgressieven - Vl.Pro) vrijdag 31.10.2008 bekend op de wekelijkse persconferentie van de Stad Gent. ‘De erkenning op Vlaams niveau en de subsidieverhogingen zijn een absolute aanmoediging voor het Gents erfgoedbeleid’, aldus een tevreden schepen.


Gentse musea ingedeeld bij het topniveau (Persbericht Stad Gent 31.10.2008
)

" Op voorstel van Vlaams minister Bert Anciaux en in toepassing van het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet worden de musea voortaan gerangschikt in drie categorieën, lokaal, regionaal of Vlaams. Zes Gentse musea, het Museum voor Schone Kunsten, het SMAK, het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel, het Design Museum, het Huis van Alijn en het niet-stedelijke Museum Dr. Guislain werden ingedeeld bij het Vlaamse, hoogste niveau.

Hiervoor werden de zes musea getoetst aan vijf criteria in verband met de kwaliteit van hun collecties, werking en uitstraling. Gent is naast Antwerpen de enige stad in Vlaanderen die met zes musea die hoogste score toegekend krijgt. Naast de grote eer is de erkenning vooral van belang voor de doorgaans sterk verhoogde subsidiëring die aan elk museum wordt toegekend.

De Vlaamse Regering kent aan musea van het Vlaamse niveau een jaarlijkse werkingssubsidie toe voor de beleidsperiode 2009 – 2013. Met elk museum wordt een beheersovereenkomst afgesloten die de jaarlijkse subsidie voor de hele beheersperiode garandeert. In die overeenkomst wordt de opdracht afgelijnd die de Vlaamse Gemeenschap aan elk museum geeft, als expertisecentrum voor de hele cultureel-erfgoedgemeenschap. Ook wordt erin vastgelegd welke aspecten van de werking prioritair moeten worden versterkt.


Museum voor Schone Kunsten Gent
structurele Vlaamse subsidie 2008: 269.294
jaarlijkse structurele Vlaamse subsidie: 755.000
- of + tov 2008: +180%

SMAK Gent
structurele Vlaamse subsidie 2008: 270.461
jaarlijkse structurele Vlaamse subsidie: 510.000
- of + tov 2008: +89%
Museum Dr. Guislain Gent
structurele Vlaamse subsidie 2008: 263.162
jaarlijkse structurele Vlaamse subsidie: 480.000
- of + tov 2008: +82%

Museum voor Industriële Archeologie en Textiel Gent
structurele Vlaamse subsidie 2008: 403.317
jaarlijkse structurele Vlaamse subsidie: 358.000
- of + tov 2008: -11%

Designmuseum Gent
structurele Vlaamse subsidie 2008: 259.881
jaarlijkse structurele Vlaamse subsidie: 300.000
- of + tov 2008: +15%

Huis van Alijn Gent
structurele Vlaamse subsidie 2008: 50.000
jaarlijkse structurele Vlaamse subsidie: 300.000
- of + tov 2008: +500%

Huis van Alijn Gent - Foto Donnar Reiskoffer (Creative Commons)

Ook van stadswege werden dit jaar de werkingskredieten voor de musea beduidend verhoogd met een totaal van 152.000 euro. Beide financiële injecties moeten de musea toelaten hun werking verder te intensifiëren en hun primordiale rol in het erfgoedbeleid ten volle na te komen.

Daarnaast besliste de Vlaamse Regering ook om met zeventien steden en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden een cultureel-erfgoedconvenant af te sluiten, dat geldt voor de beleidsperiode 2009 – 2014. Hiermee krijgt het lokale cultureel-erfgoedbeleid een nieuwe impuls. Een cultureel-erfgoedconvenant is een overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en een gemeente, een intergemeentelijk samenwerkingsverband of de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Deze overeenkomst wordt gesloten met het oog op het ontwikkelen en stimuleren van een integraal en geïntegreerd lokaal cultureel-erfgoedbeleid.

In het kader van deze cultureel-erfgoedconvenant worden er werkingssubsidies toegekend voor:
* de werking van een cultureel-erfgoedcel
* de uitbouw van een cultureel-erfgoedforum
* de ondersteuning van de lokale cultureel-erfgoedactoren

Na een experimentele fase die in 2000 van start ging in de drie kunststeden, Gent, Antwerpen en Brugge, worden er in 2009 binnen de zeventien cultureel-erfgoedconvenanten die de Vlaamse Regering afsluit, opnieuw middelen voorzien voor Gent (het STAM). Het Gentse cultureel-erfgoedforum brengt het cultureel-erfgoedverhaal van de stad aan de hand van het erfgoed dat op het grondgebied bewaard wordt.

cultureel-erfgoedconvenant: Gent
subsidiebedrag 2008 in euro: 449.937
subsidiebedrag 2009 – 2014 in euro (exclusief de subsidie voor het cultureel erfgoedforum): 450.000
subsidiebedrag voor het cultureel-erfgoedforum 2009-2014 in euro: 250.000. "

Erkende musea ingedeeld bij het lokale, regionale en Vlaamse niveau (Persbericht Minister Bert Anciaux, 24.10.2008)
Gentse musea ingedeeld bij het topniveau (Persbericht Stad Gent 31.10.2008)

Geen opmerkingen: