woensdag 22 juli 2009

Kiwidokter Dirk Van Duppen wint Prijs van de Democratie 2009

Dokter Dirk van Duppen, voorzitter van Geneeskunde voor het Volk, ontving op 21 juli op het Sint-Jacobsplein de Prijs van de Democratie 2009, een initiatief van Democratie 2000 en Trefpunt vzw.

Dirk Van Duppen (rechts) ontvangt Prijs van de Democratie 2009 (Gent - 21.07.2009)

Dirk Van Duppen kreeg de Prijs voor zijn wetenschappelijk goed onderbouwde argumentatie, o.m. met zijn boek “De Cholesteroloorlog” (EPO-2004), en geduldig overtuigingswerk. Vanuit de klein-linkse politieke marge heeft hij een breed maatschappelijk draagvlak voor het zogenaamde kiwi-model gecreëerd. En dat is echt wel een Prijs van de Democratie waard, niet alleen voor Van Duppen zelf maar ook voor zijn medestanders en Geneeskunde voor het Volk.

Kiwi?

Coördinator Eric Goeman van Democratie 2000 lichtte in het juryverslag toe dat volgens dit model de overheid (in casu het RIZIV) voor de geneesmiddelen openbare aanbestedingen uitschrijft. Enkel het goedkoopste en voor het overige volledig gelijkwaardige geneesmiddel zou dan vergoed worden door de ziekteverzekering. Dit systeem is reeds van toepassing in Nieuw Zeeland (vandaar de naam), in verschillende Canadese provincies en in Nederland. De volledige toepassing ervan in België zou voor de patiënten jaarlijks een besparing van 1 miljard € betekenen en de ziekteverzekering zou er 1,6 miljard bij winnen.

Het wordt momenteel gesteund door het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit waarin de twee grootste ziekenfondsen en vakbonden samenwerken met Geneeskunde voor het Volk, een reeks kleine organisaties en een aantal vooraanstaande academici. Hij kreeg ook politieke steun in de meeste democratische partijen en het kiwi-model werd in de jongste federale regeringsverklaring 2008 opgenomen.

De jury sprak ook haar waardering en steun uit voor de bredere strijd van Geneeskunde voor het Volk voor de democratisering en toegankelijkheid van de gezondheidszorg, hun aandacht voor preventie en arbeidsomstandigheden, en de mobilisatie van patiënten en bevolking.

A kiwi a day, takes the doctor away! (Dirk Van Duppen)

In zijn dankwoord haalde de laureaat nog eens fel uit naar de farma-industrie die woekerwinsten maakt op kap van de belastingsbetaler.

Het kiwi-model is volgens Van Duppen echt een alternatief. Zo schakelde Nederland voor 30 geneesmiddelen over naar een soort kiwi-model en dat bracht meteen 650 miljoen euro besparing op. Het spreekt voor de kiwi-dokter vanzelf dat deze besparingen de sociale zekerheid ten goede moeten komen.

De Vlaamse hospitalisatieverzekering vindt hij een slechte oplossing voor een reëel probleem: ‘Een aparte Vlaamse hospitalisatieverzekering leidt tot kafkaiaanse toestanden, zoals de zorgverzekering dat nu al doet'. Zo’n hospitalisatieverzekering is zelfs helemaal niet nodig als je ook het kiwi-model toepast op de aankoop van medisch materiaal (b.v. hoorapparaten en prothesen), zoals nu al in de Scandinavische landen gebeurt. Van Duppen wil ook de hogere erelonen van dokters aanpakken.

Tenslotte sprak dokter Van Duppen een woord van hoop. Hij verwees naar het huidige brede maatschappelijke draagvlak voor het kiwi-model en de strijd tegen de Lange Wapper "Kenteringen zijn mogelijk, samen kunnen we beweging maken".

Frans Wuytack (Recht voor de Jaap-prijs 2009) & Dirk Van Duppen (Prijs van de Democratie 2009)

Motivatie Jury Prijs van de Democratie 2009 voor dokter Dirk Van Duppen
Weblog Dirk Van Duppen

Geen opmerkingen: