maandag 26 april 2010

Godfried Danneels - Waker en wachter?

In zijn paashomilie van 2006 verweet toenmalig kardinaal Danneels de pendelaars van het Brussels Centraal-Station dat ze niets deden om de moord op Joe Van Holsbeeck te voorkomen. " Waar waren de wakers en de wachters?........Honderden hebben het gezien hoe hij vermoord werd. Niemand deed iets." aldus Danneels in 2006.

En zo klonk die volledige passus uit zijn homilie ".....God heeft ons het leven toevertrouwd en in handen gegeven: het onze en dat van alle levenden. Wij zijn verantwoordelijk voor alle leven op aarde: vanaf het grassprietje onder onze voeten tot en met de dieren, de vogels en de medemensen. God stelde ons aan als wakers en wachters. Want het leven wordt bedreigd. Wat is het soms nog waard ? Dat van Christus werd op dertig zilverlingen geschat. Dat van de jongeman in Brussel-Centraal was een Mp.3-speler waard. Honderden hebben het gezien hoe hij vermoord werd. Niemand deed iets. Waar waren de wakers en de wachters, waar waren wij verleden woensdagnamiddag om vier uur? God vraagt ons: "Waar is jullie broeder? Waar is jullie Abel?" (cf. Gn 4,9). En dan moeten we maar niet antwoorden zoals Kaïn: "Ben ik dan misschien de hoeder van mijn broeder ?" Of nog: zeggen, dat is de taak van de staat en de politie. Die kunnen niets als wij ze niet helpen in deze opdracht die met dag nog zwaarder wordt. Niemand kan meer op een eiland leven....." (uittreksel uit paashomilie 2006 van Danneels)

De aanval op Joe en zijn vriend duurde exact 24 seconden. Wie kon "in hemelsnaam" meteen doorhebben wat er aan de hand was en gepast ingrijpen? Ik was - ondermeer- van dit onterecht en betweterig opgestoken vingertje serieus gedegouteerd in april 2006.

En nu in 2010 vraag ik mij af of Godfried Danneels in de recent uitgekomen zaak van het seksueel misbruik in de Belgische kerk wel zelf voldoende "waker en wachter", voldoende "hoeder van zijn broeder" was?

Contactpunt voor seksuele misbruiken binnen het kader van pastorale relaties Telefonisch op 078/15.30.70 en nu ook via commissie.adriaenssens@kerknet.be
Tele-Onthaal Gratis noodnummer 106 en anonieme online chatsessie mogelijk

Nablog 25.06.2010: Omdat alle dossiers en de computers van het 'Contactpunt voor seksuele misbruiken binnen het kader van pastorale relaties' op donderdag 24 juni 2010, door het parket in beslag zijn genomen, wordt op verzoek van de voorzitter van de commissie de contactlijn onderbroken en is het e-mailadres onbereikbaar tot de situatie opnieuw duidelijk wordt.

Het tijdstip wanneer het contactpunt opnieuw operationeel zal zijn, zal noodgedwongen via de pers bekendgemaakt.

Voorlopig is de commissie alleen via brief bereikbaar op het adres:
Justus Lipsiusstraat 71
3000 Leuven

1 opmerking:

peter s zei

Soms kunnen woorden terug in je gezicht komen.