maandag 30 mei 2011

Gents wereldkoor Karibu zoekt muzikanten, bassen en tenoren (m/v)

Het Gents wereldkoor zoekt muzikanten, bassen en tenoren (m/v)

Karibu? Wie zijn we?
Het Gents wereldkoor Karibu onder leiding van dirigente Anna Pardo Canedo zoekt geëngageerde muzikanten, bassen en tenoren die de visie van Karibu delen. Door samen te zingen wil Karibu de verbondenheid tussen mensen bevorderen en hun gelijkwaardigheid benadrukken. We laten ons publiek proeven van de rijkdom van liederen uit andere culturen als oproep tot wederzijds begrip en verdraagzaamheid.

Momenteel telt ons koor zo'n 40 leden. Bassen en tenoren (m/v) zijn nog steeds welkom.
Ons orkest bestaat op dit moment uit vier vaste muzikanten: drum, divers slagwerk, gitaar en basgitaar. Nieuwe muzikanten (m/v) en hun instrumenten eveneens welkom.

Welke muzikanten met welke instrumenten willen we er graag bij hebben?
Akkoordinstrumenten: gitaar, accordeon, keyboard, …
Melodie-instrumenten: (dwars)fluit, klarinet, viool, ...
Basinstrumenten: basgitaar, contrabas, …
Slagwerkinstrumenten: maracas, Argentijnse bombo-trom, …

Optredens binnenkort?
3 juli: Amnesty International Melle - Gemeenteplein Melle
24 juli: One Day for Another World - Groot podium Bij St.-Jacobs - Gentse Feesten
12 november: 11.11.11-comité - De Klaproos Landegem

Kennismaken? Tijdens de repetities op maandag van 19.30u tot 21.45u.
(niet in de schoolvakanties)

Waar? In het Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9 te 9000 Gent

Interesse? Meer info? Contacteer Frank Bombeke via stuurgroep@karibugent.be

www.karibugent.be

Geen opmerkingen: