zaterdag 11 september 2004

Atoomenergie? Nee bedankt

En wat droeg de fietsende jongedame op haar tas? Een badge met “Atoomenergie nee bedankt”. Terug van weggeweest.

Minister Verwilghen liet een proefballonnetje op. De kernuitstap van de vorige federale regering kon wel eens herroepen worden. Een studie moest dat uitstapscenario nog eens tegen het licht houden etc… . Nu nog een commissie die enz.…. Het verhaal kennen we onderhand wel. Fout signaal dus van de Witte Ridder. De milieubeweging, Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace én SP.a én Groen! tuimelden om ter eerst over hem heen. Radio(actieve) stilte bij Spirit. Zeg maar door toevallige omstandigheden. Wisseling van de wacht, enzo... . En het mediaspelletje “terug instappen of niet" was vlug gespeeld. De wereld is voor de vluggen.

Maar als het de mensen kan gerust stellen. Het Spirit-standpunt zit verankerd in haar beginselverklaring: …"Een groot gedeelte van de milieuverontreiniging wordt veroorzaakt door energieproductie. Een afdwingbaar rationeel energiegebruik kan hier soelaas bieden, evenals een maximale ondersteuning van alternatieve energiebronnen. Energie op basis van kernsplijting kan evenwel geen optie zijn.” ….. En onze nieuwe Spirit-staatssecretaris Els Van Weert heeft voor de goede verstaander de energiepuntjes op de i gezet. "Het verminderen van de afhankelijkheid van olie en kernenergie en de ontwikkeling van nieuwe technologieën om die afhankelijkheid terug te dringen zijn niet alleen ecologisch verantwoord, maar zijn bij uitstek ook economische doelstellingen. Duurzame ontwikkeling hoeft geen bedreiging te zijn voor economische ontwikkeling, maar kan de economie ook tot voordeel strekken." aldus Els. Ja, je bent staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling of niet. Maar ik mag het bondiger zeggen hé. Atoomenergie, nee bedankt. De kernuitstap is beslist, laat ons maar alles op alles zetten voor én energiebesparing én duurzame energie.

Dit nieuwe politieke jaar zullen we ons kunnen warmen aan het energiedossier, onder andere……

Geen opmerkingen: