vrijdag 17 september 2004

De pot op
Er zijn te weinig toiletten in de Gentse kleuter- en lagere scholen, slechts één per twintig leerlingen. Daardoor heeft elk kind tijdens de speeltijd gemiddeld maar een halve minuut de tijd om te plassen, terwijl een ‘normaal’ toiletbezoek toch ongeveer drie minuten in beslag neemt. De toiletinfrastructuur laat te wensen over en er is een verkeerd beleid. Dat zijn enkele vaststellingen van een grootschalig onderzoek in alle Gentse basisscholen. Eén kind op tien heeft plasproblemen. Een onbesproken en onderschat probleem. Goede toiletten en een beleid zouden al veel helpen. Maar goed, er is op 18 september een serieuze studiedag "Schoolsanitair", een ludieke pispottententoonstelling in het Designmuseum (nu ook online!), en de Gentse onderwijsschepen Rudy Coddens neemt maatregelen voor de stadsscholen. Nu nog een echt sanitair beleid in alle Gentse scholen. En dan kunnen onze schoolkinderen gerust….de pot op!

Geen opmerkingen: