vrijdag 19 september 2008

De aangekondigde dood van Prasad Rajendra

Prasad Rajendra Debkota is Nepalees én Gentenaar én een mens zonder papieren. Hij geraakt maar niet geregulariseerd. Anderen, zoals de hongerstakers van de Brusselse Begijnhofkerk, hadden meer geluk. Prasad is al 72 dagen in hongerstaking. In De Standaard van 18.09.2008 verscheen een artikel over hem (mét voor zichzelf sprekende foto). Ondertussen heeft de regering de zo lang beloofde omzendbrief met de criteria voor regularisatie nog steeds niet gepubliceerd.

Het geloof en de hoop waarmee Prasad vroeger deelnam aan acties voor regularisatie is omgeslagen in depressie en pure wanhoop. Op de eerste foto staat Prasad nog als een mijmerende "dichter aan de Leie" op het veer van Afsnee tijdens de Mars op Brussel (08.06.2008) van Laat onze vrienden blijven. Op de tweede foto gepubliceerd in de Standaard van 18.09.2008 zien we een hongerstakende Prasad.

Prasad Rajendra Debkota is bio-ingenieur. Zijn diploma's zijn gehomologeerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap. Hij kan onmiddellijk beginnen te werken voor de veredeling van zaden en bijdragen aan onze welvaart, aldus Recht op Migratie.

Hij wordt door zijn vrienden uit Gent als volgt omschreven:

" ..... De Prasad die we kenden was een poëet, die gedichten maakte over het leven zonder papieren hier in België, een vechter, die vele etappes van de voettocht voor regularisatie meewandelde, een eerlijke man, die nooit zwartwerk wou aanvaarden, omdat hij nooit iets illegaal wou doen...Deze Prasad bestaat niet meer, er is enkel de Prasad die we kennen van die foto, een uitgemergelde man die op het punt staat om te sterven....."

Hierna zijn - hoe moet ik het anders noemen? - afscheidsgedicht

Ik wil dood.

Want,
Ik mag niet eten om te leven.
Ik wil dood.
Want,
Ik mag niet thuis blijven.
Ik wil dood.
Want,
Ik mag niet geneesmiddel krijgen.
Ik wil dood.
want,
Ik haat mijn leven.
Ik wil dood.
Want,
Ik wil niet meer te leven.
Ik wil dood.
Want,
Ik wil naar de hemel gaan.
Ik wil dood.
Want,
God heeft mij oproepen.
Ik wil dood.
Want,
Ik heb geen recht te leven.
Ik wil dood.
Want,
Ik ben illegaal mens

Geschreven door Prasad Rajendra

Prasad Rajendra op Cirkel van Stilte - Gent (Zuid) - voorjaar 2008

Prasad Rajendra (in rode T-shirt) - Mars op Brussel - Sint-Pietersstation (Gent) - 08.06.2008


Is er nu echt geen plaats voor hem? Is ons land dan zo vol van zichzelf? Is ons land dan zo klein?

www.rechtopmigratie.be (actuele info over Prasad Rajendra en de andere hongerstakers)
www.laatonzevriendenblijven.be
Mars op Brussel voor humaan asielbeleid brengt zon mee naar Gent (Gentblogt - 09.06.2008)

Nablog 05.10.2008: Na 87 dagen hongerstaking hebben Prasad Rajendra Debkota en de andere hongerstakers van het Latijns-Amerikaans Huis in Elsene op 03.10.2008 hun actie stopgezet. Meer nieuws op www.rechtopmigratie.be

Geen opmerkingen: