dinsdag 9 september 2008

Geen gehandicapten bij het Gentse OCMW?

Gents OCMW-raadslid Cédric Verschooten (VlaamsProgressieven) wil dat er prioritair werk wordt gemaakt van positieve acties om meer mensen met een handicap effectief te kunnen aanwerven binnen het OCMW. Zie hier of hieronder het volledig persbericht.

Vandaag werkt geen enkele persoon (o, nul, zero) met een handicap bij het Gentse OCMW. Nochtans wil het OCMW vanaf 2009 het streefcijfer van 2% halen voor tewerkstelling van personen met een handicap. Het OCMW heeft momenteel 1756 personen in dienst. Werk aan de winkel voor het Gentse OCMW dus.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Persbericht VlaamsProgressieven Gent 05.09.2008

Inhaalbeweging nodig voor tewerkstelling van personen met een handicap bij Gents OCMW.

Vandaag werkt geen enkele persoon met een handicap bij het Gentse OCMW. Nochtans wil het OCMW vanaf 2009 het streefcijfer van 2% halen voor tewerkstelling van personen met een handicap. OCMW-raadslid Cédric Verschooten (VlaamsProgressieven) wil dat er prioritair werk wordt gemaakt van positieve acties om meer mensen met een handicap effectief te kunnen aanwerven binnen het OCMW.

De stad en het OCMW registreren personen met een handicap als zij die zijn ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Deze personen zijn nog steeds een structureel ondervertegenwoordigde groep op de arbeidsmarkt en binnen de bedrijven. De nieuwe rechtspositieregeling van de stad en het OCMW wil, naar analogie met de Vlaamse Regering, tenminste 2% van het totale aantal betrekkingen laten invullen door mensen met een arbeidshandicap. Dit is niet enkel kwestie om het werk lonend te maken voor deze doelgroep. Werkgevers moeten ook bereid zijn om werk of werkposten eventueel aan te passen. “Drempels moeten soms letterlijk en figuurlijk worden weggenomen, zowel bij sollicitatie als bij tewerkstelling”, aldus Cédric Verschooten.

In 2007 solliciteerde 1 persoon met een handicap bij het Gentse OCMW en in 2008 waren er dat tot op heden 2. Er is echter nog niemand met een handicap effectief aan de slag. Daarom vraagt raadslid Cédric Verschooten dat voorzitter Versnick de projectgroep “diversiteit” die sinds 2006 binnen het OCMW operationeel is, prioritair acties laat uitwerken om dat streefcijfer van 2% volgend jaar te behalen. Het OCMW heeft momenteel 1756 personen in dienst.

“Er is een inhaalbeweging nodig om meer mensen met een handicap bij het Gentse OCMW tewerk te stellen. Een modern human resourcesbeleid heeft immers aandacht voor diversiteit en kansen voor iedereen. Daarom moeten er concrete acties uitgewerkt worden om het streefcijfer van 2% te behalen. Het OCMW heeft in deze een voorbeeldfunctie te vervullen.”, zo zegt Verschooten.

Cédric Verschooten
(OCMW-raadslid VlaamsProgressieven Gent)

Geen opmerkingen: