maandag 15 september 2008

Manchester in Gent

Projectontwikkelaar Orbis wil de vroegere verffabriek Lippens aan de Sint-Antoniuskaai volledig slopen. De Stad Gent trekt naar de rechter om de sloop tegen te houden. In De Gentenaar en De Standaard van 13.09.2008 legt schepen Lieven Decaluwe (VlaamsProgressieven), bevoegd voor monumentenzorg, uit wat er aan de hand is.

Verffabriek Lippens - Manchestergebouw - Sint-Antoniuskaai (Gent) - september 2008

Lees hieronder het artikel van Tom Dams in De Gentenaar - 13.09.2008

Stad knokt voor verffabriek
Naar rechter om sloop vroegere Lippens tegen te houden

GENT - Met een kort geding probeert Stad Gent alsnog de sloop te verhinderen van de vroegere verffabriek Lippens aan de Sint-Antoniuskaai. 'De ontwikkelaar die die fabriek opkocht, is van plan om het hele complex af te breken, inclusief het oude Manchestergebouw.'

Op de hoek Sint-Antoniuskaai/Kolveniersgang ligt de verffabriek Lippens. Toen Lippens eerder dit jaar bekend maakte te verhuizen naar Evergem, bleek dat een projectontwikkelaar de oude fabrieksgebouwen had opgekocht. 'Met ontwikkelaar Orbis hadden we daarna gesprekken over de plannen, waarbij we ervan uit gingen dat het oude Manchestergebouw bewaard zou blijven en de modernere laagbouw zou worden gesloopt om plaats te maken voor woningen', zegt schepen van Monumentenzorg Lieven Decaluwe (Vl.Pro).

'Groot was echter onze verbazing toen er op het schepencollege ineens een slopingsaanvraag kwam voor het hele complex, inclusief het historische deel.'

Stad Gent weigerde de sloopvergunning toe te kennen, maar Orbis ging in beroep bij de provincie Oost-Vlaanderen en kreeg daar gelijk. 'Het gebouw staat niet op de lijst van beschermde gebouwen', geeft Decaluwe toe. 'Maar dat wil niet zeggen dat er geen goede argumenten zijn om het te bewaren. Het oude fabrieksgebouw is een van de getuigen uit de tijd dat Gent het Manchester van het vasteland was. In dezelfde buurt zijn er trouwens nog verscheidene getuigen van het industriële verleden van onze stad die we ook graag willen bewaren.'
Daarom trok de stad naar de kortgedingrechter, om de sloop tegen te houden. 'Zo willen we vermijden dat er op korte termijn onherroepelijke zaken gebeuren', zegt Decaluwe. 'Intussen maken we ons op om ook naar de Raad van State te trekken, om de sloopvergunning definitief ongedaan te maken.'

'Dit toont, zo in het weekend van Open Monumentendag, nog maar eens aan hoe moeilijk de strijd soms is om niet-beschermde, maar toch belangrijke gebouwen in onze stad te bewaren', zegt de schepen. 'Ik begrijp trouwens niet waarom ontwikkelaars en architecten niet meer respect hebben voor ons erfgoed. Die oude fabrieksgebouwen zijn toch perfect te verwerken in woonprojecten? Kijk maar naar Cotton Island, tegenover de stadsring aan de Keizersvest. Daar is het oude Manchestergebouw dat is blijven staan naast de nieuwbouwvleugels, het mooiste van het hele complex.'

Tom Dams 13.09.2008
-----------------------------------------------------------------------------------
Mijn commentaar : Cotton Island op het eiland tussen Pynaertkaai en Fransevaart toont hoe een Manchestergebouw wordt omgeturnd tot woongelegenheden. Er zijn in onze stad tal van voorbeelden hoe oude fabrieksgebouwen een eigentijdse bestemming (wonen, kantoren, winkel) kunnen krijgen. Hieronder een eerste resultaat van een Google-zoektocht én een foto-fietstochtje (onze Gent fietst!) tijdens de Open Monumentendag van 14.09.2008

Cotton Island - Manchestergebouw - 14.09.2008

Cotton Island - Manchestergebouw - 14.09.2008

Out Side Store (winkel) - Bellevuestraat (Ledeberg) - 14.09.2008

Oud fabrieksgebouw (sloop of hergebruik?) - Bellevuestraat (Ledeberg) - 14.09.2008

Oud fabrieksgebouw (sloop of hergebruik?) - Aan de Zuiderpoort (Ledeberg) - 14.09.2008

Stad knokt voor verffabriek (De Gentenaar - Tom Dams - 13.09.2008)
Cotton Island www.cotton-island.be
UCO Roygem
Lofting Group
Usines Vynckier Frères et Cie
Galveston site (Wiedauwkaai)

Nablog 29.09.2008 : Foto Verffabriek Lippens toegevoegd

Geen opmerkingen: