zondag 12 april 2009

Onderhoudsplicht kinderen voor ouders afschaffen

De lezers van De Zondag mogen niet weten dat de Sociaal-Liberale Partij (SLP) de onderhoudsplicht van kinderen voor ouders wil afschaffen. Zeven partijen krijgen vandaag de kans om in "de gratis krant bij uw warme bakker" hierover hun zegje te doen. Alleen de SLP niet.

Dit is niet ernstig, vooral niet als je weet dat spirit, de voorloper van SLP, in 2006 een congres gewijd heeft aan familiale omstandigheden. En toen ging het uitdrukkelijk ook over deze en andere onderhoudsplichten.

Een lezeres stelt in De Zondag (12.04.2009 - p. 8 - alle edities) de vraag of het rechtvaardig is dat al haar spaarcenten opgaan aan kosten voor de opname en verzorging van haar zieke echtgenoot in een rusthuis. Zij vreest dat het OCMW de kosten ook zal verhalen op de onderhoudsplichtige kinderen. Waarom wordt deze maatregel (het zogenaamde "verhaalrecht") niet afgeschaft, vraagt ze. En ze krijgt een antwoord van de 7 door De Zondag geselecteerde partijen.

Omdat De Zondag de SLP niet aan het woord laat, zullen we het hier zelf maar nemen. Voor spirit, en dus ook voor de Sociaal-Liberale Partij (SLP), dient de onderhoudsplicht van kinderen voor hun ouders te worden afgeschaft. Om misbruik tegen te gaan, wordt het verhaalrecht van OCMW's beperkt tot de schenkingen van de laatste 5 jaar. Wie het allemaal uitvoerig wil lezen, zie stelling 41 van het congres Familiale Omstandigheden.

Dit congresvoorstel uit 2006 is ondertussen - met volle steun van spirit Gent (zeg nu maar SLP Gent) - op 8 mei 2007 doorgevoerd door het Gentse OCMW. En dat moet zo blijven!

Congres Familiale Omstandigheden
Sociaal-Liberale Partij www.s-lp.be
Sociaal-Liberale Partij Gent www.s-lp.be/gent

Geen opmerkingen: