maandag 3 januari 2005

Anoniem solliciteren….moet kunnenOp het nationale spirit-congres (maart 2004) hebben we ons uitgesproken voor het naamloos solliciteren omdat dit één van de middelen is om gelijke kansen op de arbeidsmarkt te creëren. De federale minister van Ambtenarenzaken, Christian Dupont, dient een wetsontwerp in om federale ambtenaren anoniem te recruteren. spirit is hier blij om en wil nog een stap verder gaan. Zie de volgende persmededeling (in cursief).

Spirit wil het anoniem solliciteren uitbreiden tot de privé-sector (03.01.2005)

Spirit is blij met het wetsontwerp van minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont dat Selor (het selectiebureau van de federale overheid) oplegt om kandidaat-ambtenaren anoniem te rekruteren. Spirit wil dat ook in de privé-sector kandidaat-werknemers anoniem kunnen solliciteren. Kamerlid Annelies Storms bereidt een wetgevend initiatief voor.

Uit studies van de VDAB blijkt dat het dragen van een vreemde naam een grote handicap is in de zoektocht naar een baan. Het al dan niet hebben van de Belgische nationaliteit maakt daarbij weinig verschil. Uit een analyse van het gebruik van het Kiss-systeem door de Vlaamse werkgevers blijkt dat 38% van de cv’s met Belgisch klinkende namen en voornamen werd ingekeken. Bij cv’s van werkzoekenden met een Marokkaanse of Turkse naam loopt dat percentage terug tot 22%.

Annelies Storms: “De eerste selectie gebeurde dus uitdrukkelijk niet op basis van diploma’s of werkervaring, maar louter op basis van naam. Een vreemde naam betekent dus geen baan. Bij naamloos solliciteren staan de kwaliteiten van de sollicant en zijn meerwaarde voor het bedrijf voorop. Iedereen wint erbij. De sollicitant krijgt gelijke kansen op een job, de werkgever werft de beste krachten aan. “

Geen opmerkingen: