vrijdag 21 januari 2005

Gentse Schepen Lieven Decaluwe naar SpiritSchepen Lieven Decaluwe mét spirit

De Gentse Schepen Lieven Decaluwe, schepen voor milieuzaken, gezondheidsbeleid en openbaar groen, treedt toe tot spirit. En daar zijn we gelukkig mee! Lees het interview met Karel Van Keymeulen in De Gentenaar en De Standaard van 21.01.2005.

En hier is het persbericht van spirit Gent (21.01.2005)

Lieven Decaluwe treedt toe tot spirit

Lieven Decaluwe, schepen voor milieuzaken, gezondheidsbeleid en openbaar
groen van de stad Gent, treedt toe tot spirit. Die toetreding kwam er deze
week na een gesprek tussen het voltallige Gentse spirit-bestuur en Decaluwe.

De voorbije weken waren er gesprekken tussen Lieven Decaluwe, de Gentse
volksvertegenwoordigers Annelies Storms en Jan Roegiers, nationaal
voorzitter Geert Lambert en lokaal voorzitter Frank Bombeke.

De Gentse schepen zal vanaf de gemeenteraad van maandag as. zetelen als
spirit-raadslid en -schepen.

Lieven Decaluwe engageerde zich in de partijpolitiek na Zwarte zondag in
1991. Hij trad toen toe tot de toenmalige Volksunie. Bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 1994 was hij lijsttrekker voor die partij en
werd toen een eerste maal schepen. In 2000 trok hij de VU&iD-lijst en
verlengde zijn mandaat als schepen.

Vóór zijn politieke carrière was hij actief als advocaat en geëngageerd in
diverse verenigingen. Nu is hij naast zijn politieke bedrijvigheid nog
actief in het NTGent, de vzw Pacificatielezingen en de vzw Groot-Begijnhof
Sint-Amandsberg.

De toetreding van Decaluwe komt er samen met de nadrukkelijke keuze van
spirit om zich te profileren als links-liberale partij. De uitdaging ligt er
nu in om - vanuit het schepenmandaat en samen met het spirit-bestuur - te
werken aan de verzoening tussen individu en gemeenschap. Het trio Roegiers,
Storms en Decaluwe zal samen met het spirit-bestuur verder bouwen aan het
evenwicht tussen vrijheid, gelijke kansen en verantwoordelijkheid, ook op
Gents niveau.

Het Gentse spirit-bestuur is gelukkig met deze samenwerking. De
links-liberalen hebben er meteen een bekend Gents gezicht bij. Op de
nieuwjaarsreceptie van spirit Gent zal Decaluwe kennis maken met de Gentse
spirit-leden. Ook de pers is van harte welkom.

Nieuwjaarsreceptie spirit Gent - Clubhuis Claeys-Bouüaert, Mariakerkeplein
12 - zondag vanaf 12.00 uur - aansluitend etentje.


Nablog:
Keuze van Decaluwe schept duidelijkheid (TOD/KVK in De Gentenaar 22.01.2005)
Spirit geeft Lieven Decaluwe "thuisgevoel" (TOD in De Gentenaar 24.01.2005)

Geen opmerkingen: