woensdag 5 januari 2005

Tobin-cocktail voor de après-Tsunami
De Belgische regering wil de natuurramp in Zuid-Oost-Azië en de wederopbouw van de regio aangrijpen om in de hele Europese Unie een Tobintaks in te voeren. Daarbij worden grote geldstromen belast. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker (MR) zal dat vrijdag 07.01.2005 voorstellen op de bijzondere Europese raad van ministers van Ontwikkelingssamenwerking. Volgens berekeningen van de minister zou een Europese heffing op grote muntomwisselingen 1,2 miljard euro kunnen opleveren. (De Morgen, Le Soir, Het Laatste Nieuws en VRTnieuwsnet van 05.01.2005).

Het wetsvoorstel over de Tobintaks mét Spahn-variant, ingediend door hoofdindiener Dirk Van der Maelen (sp.a) en Geert Lambert (spirit), werd in juli 2004 goedgekeurd. Het was wel even feest in het andersglobalistische kamp, o.m. op deze weblog met het artikel Mr. Tobin en Mr. Spahn. Maar iedereen besefte dat er nog een lange weg moest afgelegd worden. De belasting wordt namelijk pas effectief als ze in de hele Europese Unie wordt ingevoerd. De solidariteitsgolf voor de tsunami-slachtoffers biedt de gedroomde "opportuniteit" om de Tobintaks ineens in te voeren in de hele EU.

"…De Decker ziet in de tsoenamiramp “een kans” om de financiering van de ontwikkelingssamenwerking wereldwijd een forse injectie te geven. De Tobintaks kan daarbij een “een instrument zijn dat niemand pijn doet”.

In België werd vorig jaar al een wet goedgekeurd om de invoering van de Tobintaks mogelijk te maken.

Daarbij werd toen wel geregeld dat de belasting er pas effectief zou komen als zij in de hele EU werd ingevoerd. Met de Tobintaks zouden alle muntomwisselingen van meer dan 10.000 euro belast worden met een kleine heffing van 0,02 procent. De belastingopbrengst moet dienen om een fonds voor ontwikkelingssamenwerking te spekken. De heffing werd de voorbije jaren een symbool van de andersglobalistische politiek.

Door de Europese voorwaarde die in de wet werd ingebouwd, leek het dat de Tobintaks een utopie zou blijven. Maar na de internationale hulpacties om de nood in Zuidoost-Azië te lenigen, ruikt de regering een kans om de Tobintaks wel degelijk op Europees niveau in te voeren. Minister van Ontwikkelingssamenwerking De Decker legt daarover overmorgen op de Europese raad een voorstel op tafel. Hij wil ook een nieuwe bijeenkomst in februari samen met de Europese ministers van Financiën om de zaak uit te klaren. “Verschillende landen praten over een alternatieve financiering voor ontwikkelingssamenwerking”, legt De Decker uit. “Wel, wij hebben een geschikt instrument, dat bovendien de bevolking geen cent pijn doet.” …." (Bart Eeckhout in De Morgen 05.01.2005)


Attac-Vlaanderen reageerde al positief op de démarche van minister Armand De Decker, maar herhaalt - voor wie het nog niet wist - dat de Tobintaks in zijn Spahn-variant niet enkel een gemakkelijk financieringsinstrument is voor liefdadigheid. De Tobintaks is vooral ook een aanzet tot een internationaal rechtvaardige fiscaliteit en een instrument voor wereldwijde structurele herverdeling.

Geen opmerkingen: