dinsdag 18 januari 2005

Burgemeesters voor vredeAkiba Tadatoshi van Hiroshima, burgemeester voor vrede

Zestig jaar geleden vielen atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Burgemeester Akiba Tadatoshi van Hiroshima is de gangmaker van de World Conference of the Mayors for Peace. De "Wereldconferentie van Burgemeesters voor Vrede" roept op om werk te maken van het artikel VI van het non-proliferatieverdrag (NPT) : een wereldwijd verdrag voor een verbod op kernwapens. Burgemeester Akiba Tadatoshi is drie dagen in het land om mét de burgemeesters o.m. in het federaal en Europees parlement hiervoor te lobbyen

Ook de Gentse burgemeester Frank Beke (sp.a) heeft zich aangesloten bij de Wereldconferentie van Burgemeesters voor Vrede en de "Verklaring van Ieper"" ondertekend. Hij neemt in Vlaanderen mee het voortouw om deze actie te ondersteunen.

spirit draagt het wereldwijde pacifisme een warm hart toe. We appreciëren het engagement van burgemeester Frank Beke enorm. Samen met duizenden collega’s - burgemeesters doet hij een krachtige oproep om de kernwapens, wereldwijd en definitief te verbannen.

Meer info bij Voor Moeder Aarde

Geen opmerkingen: