woensdag 5 januari 2005

Sociaal wonen

De drie grote Antwerpse sociale woningmaatschappijen willen kandidaat-huurders verplichten Nederlands te kennen. Eén van de maatschappijen past de maatregel al toe. Wie geen Nederlands kent, komt wel op de wachtlijst, maar krijgt een speciale code die geen toegang geeft tot een appartement. Niks tolk, niks kinderen die voor papa en mama tolken. Deze toewijzingspolitiek is voor de Antwerpse woningmaatschappijen een manier om de samenlevingsproblematiek in de woonblokken onder controle te houden. Zo lazen we het in De Standaard en De Gentenaar van 30.12.2004.

Bij de Gentse huisvestingsmaatschappijen stelt het probleem van de sociale mix zich ook, maar daar horen we – gelukkig – een andere klok. "Het recht op wonen is fundamenteler dan kennis van de taal", zegt voorzitter Guy Reynebeau van 'WoninGent'. "Taalkennis meten is geen goede methode om de sociale mix te bereiken." Ook in Gent dokterde men leefbaarheidsplannen uit voor de sociale woonblokken. "Een concentratie van vreemdelingen wordt als storend ervaren, maar dat heeft niets met taalkennis te maken. Ook buren die perfect Nederlands spreken communiceren vaak niet met elkaar." (De Morgen, 31.12.2004)

WoninGent, de nieuwe naam voor de 100-jarige Gentse Maatschappij voor de Huisvesting, stelde een opbouwwerker aan die met de bewoners en de huisvestingsmaatschappij moet werken aan het woonklimaat in de sociale wooncomplexen. Op een maatschappij in het Limburgse Beringen na, is WoninGent de eerste sociale huisvestingsmaatschappij die dit doet. Voor directeur Marc Putman van WoninGent - met zijn 3.823 woningen ruim de grootste huisvestingsmaatschappij van Gent – beantwoordt zo’n opbouwwerker aan een noodzaak.,,Nadat er een bouwstop was ingesteld door de Vlaamse regering, ontstond er een onevenwicht in vraag en aanbod van sociale woningen, met voor gevolg dat de woningen uiteraard eerst gingen naar diegenen die ze het meest nodig hadden. Maar zo kwam je in de sociale woonblokken met een hoge concentratie van mensen die het moeilijk hadden, en ging het sociale weefsel er verloren” En dat wil WoninGent met dit initiatief terugkrijgen.( WoninGent wil sfeer in sociale blokken opkrikken Tom Dams, De Gentenaar, 03.11.2004)

En om af te sluiten deze lezersbrief van Mohamed El Omari (De Standaard, 03.01.2005)

SOCIAAL WONEN (2)

Drie Antwerpse sociale woningmaatschappijen stellen kennis van het Nederlands als voorwaarde voor verhuring (DS 30 december). Zo'n toewijzingssysteem legt een verband tussen samenlevingsproblemen en het gebrek aan kennis van het Nederlands. Maar een Telefacts-reportage toonde onlangs aan dat zelfs een grondige kennis van het Nederlands van allochtonen geen volwaardige burgers maakt. Bovendien klaagt de integratiesector al jarenlang over een gebrek aan Nederlandse taallessen.

Het is trouwens de onevenredigheid tussen het inkomen van de kandidaat-huurders en hoge huurprijzen op de privé-markt die de echte oorzaak vormt van de oververtegenwoordiging van bepaalde bevolkingsgroepen in de sociale woninghuur.

Ten slotte stemt de praktische uitwerking van dit toewijzingssysteem evenzeer tot nadenken: geen taalexamen maar een screening' door een maatschappelijk werker. De deur naar willekeur en amateurisme staat daarmee wagenwijd open.

El Omari Mohamed - Divers & Actief (Gent)

Geen opmerkingen: