woensdag 26 september 2007

Praktijktest VRHFSTDT - 0 SRKH - 1

De Belgische staat werd voor een symbolische euro veroordeeld omdat de federale regering de praktijktests die voorzien waren in de vorige (!) anti-discriminatiewet na vier jaar nog niet in een koninklijk besluit had gegoten (Metro, VRT en Corelio-kranten van 26.09.2007).

Een Gentenaar van vreemde origine mocht niet binnen in een discotheek en vond dat hij gediscrimineerd werd omwille van zijn afkomst. Hij kon dat echter niet bewijzen omdat de noodzakelijke praktijktests nog altijd niet waren omschreven. Hij dagvaardde in januari 2007 daarom de Belgische Staat in hoofde van de ministers Verhofstadt (Open VLD) en Dupont (PS).

Kort daarna werd de taboeterm 'praktijktest' dan maar afgevoerd en in mei 2007 wijzigde de federale regering de antidiscriminatie-wet.

De term was wel afgevoerd maar 'het' bestond nog wel. 'Het is niet omdat het woord praktijktests in de wet niet wordt genoemd, dat ze niet meer bestaan.', aldus toenmalig federaal volksvertegenwoordiger Annelies Storms (spirit), en keiharde verdediger van de praktijktest. Haar stelling wordt in de feiten bijgetreden door de middenveldorganisaties KifKif en de Liga voor Mensenrechten die op het terrein praktijktesten gaan uitvoeren.

Ondanks dit paarse compromis (don't mention the word 'P') van mei 2007 werd de Belgische staat toch veroordeeld voor het uitblijven van de praktijktests. 'De Belgische staat is op een foutieve wijze nalatig geweest', aldus het vonnis. Een opsteker voor de klager en de zelforganisatie Divers&Actief (D&A) die de klacht tegen de Belgische staat ondersteunde.

Loontje komt om zijn boontje, zelfs al is het maar een symbolische euro.

Nablog 27.09.2007: 'Uittredend minister van Maatschappelijke Integratie Christian Dupont (PS) gaat in naam van de uittredende regering, beroep aantekenen tegen de veroordeling in eerste aanleg van de Belgische staat.....' (Het Laatste Nieuws online, 27.09.2007)

'Het Minderhedenforum hoopt dat dit vonnis de federale overheid ertoe zal aanzetten om de nieuwe antidiscriminatiewet, die in de lente van 2007 definitief werd hervormd, actief bekend te maken bij het ruime publiek. Te weinig mensen die gediscrimineerd worden, beseffen dat ze het recht aan hun kant hebben.' (Minderhedenforum, 25.09.2007)

Geen opmerkingen: