dinsdag 24 juni 2008

Academische zitting

De Academische Zitting ter gelegenheid van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap vindt plaats op donderdag 10 juli 2008 om 19 uur in de Pacificatiezaal van het Stadhuis. Iedereen mag deze Academische Zitting bijwonen.

Professor Paul Van Cauwenberge, rector van de Universiteit Gent en hoogleraar aan de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen zal een voordracht geven over Corneel Heymans, Nobelprijswinnaar, Gentenaar en Vlaming’.

Op de foto, rector Paul Van Cauwenberge in vol academisch ornaat....mét alle uiterlijke kentekenen!

Geen opmerkingen: