donderdag 22 april 2004

Het Vlaams Blok-arrest

Gisteren velde het Gentse Hof van Beroep het langverwachte Vlaams Blok-arrest. Lees en overtuig jezelf. Zodat je later niet moet zeggen : ik heb het niet geweten!

De ingekorte versie, opgesteld door de persrechter, kan je lezen op de webstek van het Centrum voor Racismebestrijding .
De volledige tekst van het arrest kan je bekomen bij Wilfried De Vreese, hoofdgriffier van het Hof van Beroep te Gent, Koophandelsplein 23, 9000 Gent (tel. 09/267.41.01 en E-post wilfried.devreese@just.fgov.be.

Geen opmerkingen: