donderdag 15 april 2004

Laat maar waaien!

Uit volle overtuiging - eindelijk af van de verfoeide kernenergie van Electrabel! - was ik bij de vrijmaking van de energiemarkt vorig jaar overgeschakeld naar de groene electriciteitsproducent en -leverancier Ecopower. Je weet wel, die van o.a. de windmolens in Eeklo, in ons eigenste Meetjesland, en de geplande windturbines in de Gentse zeehaven en de geplande waterkrachtcentrale aan de Sint-Jorissluis in Gent. Omdat we thuis relatief kleine electriciteitsgebruikers zijn (spaarlampen, energiezuinige toestellen, etc…*), kwam die overschakeling ook financieel goed uit.** Groene stroom is electriciteit die wordt gewonnen uit hernieuwbare bronnen zoals wind, waterkracht, biomassa, zonne-energie. Ecopower cvba is een coöperatieve vennootschap die duurzame energie promoot, produceert en nu ook levert aan 4.000 klanten/coöperanten. Ecopower gaat daarenboven voor 100% hernieuwbare energie, wat haar meteen tot dé favoriet maakt.

Nog geen jaar later dreigde ik mij de keuze voor Ecopower serieus te beklagen. Totnogtoe rekende het Vlaamse net geen distributiekosten voor Belgische groene stroom om. Maar begin april vond de Europese Commissie dat concurrentievervalsing t.o.v. van in het buitenland geproduceerde groene stroom. Minister Bossuyt wilde daarop meteen het gratis transport van groene energie van eigen bodem afschaffen. Wat dan weer zou betekenen dat groene stroom duurder wordt dan gewone, niet duurzame, electriciteit. De distributiekosten maken namelijk veertig procent van de totale elektriciteitsfactuur van de gezinnen uit. Op deze onheilstijding bevroor Ecopower al haar investeringen. Het windmolenproject (samen met SPE) aan het Kluizendok in Evergem wordt wel nog uitgevoerd. Maar een installatie voor warmtekrachtkoppeling in Eeklo, om windstille periodes te overbruggen werd voorlopig stilgelegd. Honderden Meetjeslanders blijven dus op de wachtlijst voor groene stroom staan.

Ook andere groene stroommakers zoals SPE, Aspiravi, Electrawinds, C-Power traden Ecopower bij in het verzet tegen de plannen van de minister. De gratis distributie was door zijn voorganger Steve Stevaert juist in het leven geroepen om de verkoop van groene stroom te stimuleren. Groene stroom is nu nog duurder dan gewone ‘grijze” stroom, zodat het product een duw in de rug nodig heeft om competitief te zijn. Zonder één of andere vorm van steun is de rendabiliteit van de thans opstartende groenestroomprojecten aangetast. Groene stroom heeft vandaag een marktaandeel van 1 procent. Dat is nog altijd 5 procent verwijderd van de 6 procent die we in 2010 moeten halen.

Maar er is weer wat hoop voor de groene duurzame energie. Minister Bossuyt en zijn kabinet, de administratie en de sector van de groene stroommakers gaan nu toch samen op zoek naar alternatieven die de groene stroom even sterk ondersteunen als de gratis distributie. Zij willen concrete maatregelen uitwerken om een stabiel investeringsklimaat uit te werken én voor de consumenten de levering van groene stroom te garanderen.

Maar dat is wel werk voor het volgende Vlaams parlement. De distributie van groene stroom blijft voorlopig nog even gratis. Milieuvriendelijke elektriciteit blijft daardoor concurrentieel. Een definitieve regeling komt er waarschijnlijk pas in het najaar 2004. De groenestroomproducenten blijven zolang in onzekerheid leven. Niet bepaald een comfortabele situatie. Het kan zeker geen kwaad om de aandacht gaande te houden. Laat maar waaien? Neen, laat maar waaien!

* Tips voor energiesparen op Energiesparen
** De energiemarkt (electriciteit én gas) is vrijgemaakt. Nu kan je dus vrij kiezen voor een goedkopere energieleverancier én voor groene energie. Product- en prijsvergelijking én gegevens over milieuvriendelijkheid op de webstek van VREG
of op het VREG-telefoonnummer 02/553.13.53. Zie ook op de webstek van Greenpeace