vrijdag 30 april 2004

1 mei 2004Alle partijen hebben tegenwoordig een 1-mei boodschap of een manifestatie/feest/betoging/stoet. Tja, en wat moet je dan daartussen als voorzitter van een lokale Spirit-afdeling? Iets schrijven over de gebroeders Daens? Je weet wel, Daens van de schrijver Louis Paul Boon en de filmmaker Stijn Coninckx. Bekend van de film :-) En Spirit wel vertrouwd. Negentiende eeuw man! Eénentwintigste eeuw dan maar. Als Bert Anciaux het in zijn speech op onze Gentse Spirit-nieuwjaarsreceptie over “de werkende klasse anno 2004” had, dan had hij het onder meer ook over de diabolisering en stigmatisering van hele bevolkingsgroepen en dat er nog heel wat werk op de plank was.

Welaan dan, dit is mijn 1-mei boodschap : een gastbijdrage van het Gentse Divers & Actief, een groep gedreven diverse en actieve jongeren die zich inzetten voor autochtonen en allochtonen in de buurten. Ook dat is 1 mei! Lees hier
Van papieren tijger tot klauwende leeuw : het taboe rond racisme doorbroken

"Na het gevoelige verlies bij de vorige federale verkiezingen, kregen de intouchables van het Vlaams Blok voor de tweede keer een gevoelige klap in Gent, ditmaal vanwege het Hof van Beroep. Haar arrest, waarin de antiracismewet zich ontpopte van een papieren tijger tot een klauwende leeuw, leidde tot heel wat interessante reacties.

Wat ons vooral opviel, was dat men zich haastte om te verduidelijken dat de 800.000 kiezers van het Vlaams Blok niet geviseerd worden door dit arrest, dat alleen de racistische programmapunten van deze partij zou beogen.

Wij verzetten ons tegen dit artificiële onderscheid, en treden op dit punt Frank Vanhecke bij: “Onze kiezers stemmen heel bewust voor ons, zij kennen ons programma heel goed.” De afscherming van de Vlaams-Blokkiezers, en dus de impliciete ontkenning van de aanwezigheid van racisme op vrij grote schaal, kadert in de “ik ben geen racist, maar…”-houding, waarmee allerlei vormen van racisme en discriminatie dagelijks worden goedgepraat.

Naar onze mening vormt dit arrest nochtans een uitgelezen kans om het taboe rond racisme in de Vlaamse samenleving te doorbreken, net zoals het geen taboe meer is om te spreken over kutmarokkaantjes en het multiculturele drama. In navolging van het Hof van Beroep, hopen wij dan ook dat de hele samenleving het racismeprobleem eindelijk durft te erkennen, te benoemen en actief te bestrijden. Dit moet een belangrijk onderdeel van de politieke strijd tegen het Vlaams Blok vormen, temeer daar het verzwijgen hiervan totnogtoe averechts bleek te werken.

De bestrijding van racisme op brede schaal kan niet beter beginnen dan met een principiële veroordeling van de partij die hiervoor symbool staat, rekening houdende met de voorbeeldfunctie van de overheid en van politici. Want hoe kan men aan de gewone burger duidelijk maken dat racisme onaanvaardbaar is wanneer parlementairen, gemeenteraadsleden,… zich hier ongestoord schuldig aan kunnen maken? Vanuit deze optiek menen wij dat degenen die het Vlaams-Blokproces niet opportuun vonden, van een minimalisering van het racismeprobleem getuigen.

Teneinde een brede antiracismebeweging op gang te brengen, en opdat men nooit kan voorhouden dat “wir haben es nicht gewusst”, is het essentieel dat de media meer aandacht besteden aan de inhoud van dit arrest, en minder aan het Vlaams Blok an sich.

Naast het passief en verlammend cordon sanitaire rond het Vlaams Blok, hopen wij dat dit arrest zodoende een aanzet geeft tot een actief cordon sanitaire rond racisme en discriminatie, want een rechtsstaat is zichzelf dit verplicht. In plaats van te jammeren over de mogelijke doemscenario’s die het arrest tot gevolg kan hebben, zouden de politici hier beter mee beginnen. Wij reiken hiervoor alvast de hand, net zoals vele andere zelforganisaties!

Mohamed El Omari, namens Divers & Actief"

Nablog 28.11.2006: De link naar het krantenartikel deed het niet meer. Dan maar de volledige lezersbrief van 26.04.2004 er op gezet.