dinsdag 20 april 2004

Touring is simpel op de verkeerde weg

De on line-enquête van Touring over de nieuwe verkeerswet is niet meer. De automobilistenorganisatie heeft ze vandaag van het Internet gehaald… wegens niet-gewenste resultaten. Vijfenzestig procent van de 38.000 Internet- respondenten steunden namelijk de nieuwe verkeerswet! Deze pro-score was net het tegenovergestelde van wat Touring verwacht en gehoopt had in haar campagne tegen de nieuwe verkeerswet.

De on line-enquête sloeg voor Touring de verkeerde weg in. Het gevolg van manipulatie zoals Touring nu beweert? Wie dergelijke on line-enquêtes organiseert om het eigen grote gelijk te "bewijzen" mag al eens tegenwind verwachten van "andersdenkenden", zeker als je via MSN superpromotie voert. Ik heb met plezier de kans gegrepen om mijn gedacht te zeggen over de nieuwe verkeerswet. Ik ben alvast één van die 38.000 Internetrespondenten. Op Internet zijn de gedachten vrij! Zo simpel is dat. Touring kan nu alleen nog zwaaien met 37.500 petities en 2.000 schriftelijke enquêtes….maar die zijn dan wel "in eigen beheer" verzameld bij leden en gelijkgezinden.

Touring is er aan voor deze poging om Spirit-verkeersminister Bert Anciaux politiek in een hoek te slaan. Zou de automobilistenorganisatie (motto "Simpel weg") mét haar leden niet beter werk maken van verkeersveiligheid in plaats van politieke campagnes te voeren? Dan lukt het ons misschien met z'n allen om het aantal verkeersslachtoffers tegen 2006 met 33 procent te verminderen en tegen 2010 te halveren. Dat staat met zoveel woorden als grote prioriteit in het federale regeerakkoord en dat realiseren is een verantwoordelijkheid van velen. Ook van individuele automobilisten en hun organisaties! Anders zijn ze simpel op de verkeerde weg.

* Raadpleeg de webstek over de nieuwe verkeerswet.
* Wel op goede weg zijn onder meer de Fietsersbond en de Voetgangersbeweging

Geen opmerkingen: