zaterdag 3 maart 2007

België - Clustermunitie: 2 - 0

Waarin een klein land groot kan zijn... en goed nieuws mag ook. Een nieuwe Belgische wet verbiedt investeringen in clustermunitie. Dat is een wereldprimeur. België was trouwens in maart 2006 ook het eerste land dat bij wet de handel in, de productie en het gebruik van clustermunitie verbood.

Clustermunitie is een heel controversieel wapen

Het gaat om bommen, mortieren, raketten die tientallen, honderden kleinere bommen (submunitie) verspreiden over een groot gebied. Hun verspreiding betekent een groot gevaar voor burgers tijdens de aanval. Maar ook jaren na een conflict blijft clustermunitie voor burgerslachtoffers zorgen. Het grote aantal submunitie dat bij de aanval niet ontploft, creëert immers een ‘de facto’ mijnenveld. Het gebruik van deze wapens gedurende de laatste 30 jaar in gebieden als Afghanistan, Irak, voormalig Joegoslavië en recent nog in Libanon heeft een spoor van burgerbloed achtergelaten. 98% van de slachtoffers zijn onschuldige burgers, 27% van de slachtoffers zijn kinderen. Bovendien ondermijnt clustermunitie de lokale economie door het onbruikbaar maken van woongebieden, landbouwgronden en bedrijventerreinen.

Het is dan ook niet te verwonderen dat dit wapen onder grote internationale druk staat. In verschillende landen lopen initiatieven om het gebruik en de productie van dit wapen aan banden te leggen. België is sinds maart 2006 het eerste land dat bij wet de handel in, de productie en het gebruik van clustermunitie verbiedt. En deze week ging België nog een stap verder.

België bant nu ook investeringen in clustermunitie

In de nacht van 2 maart 2007 keurde het Belgisch Parlement nu ook unaniem een wet goed die investeringen in clustermunitie verbiedt. België is nu het eerste land dat de financieringsstromen naar producenten van clustermunitie aan banden legt. Dat een dergelijke wet broodnodig is, blijkt uit het rapport ‘Explosive Investments’ dat Netwerk Vlaanderen afgelopen woensdag publiceerde. Uit dat rapport blijkt dat 68 internationale bankgroepen meer dan 13 miljard euro investeren in producenten van clustermunitie.

Geen Belgisch geld meer voor clustermunitie

Senator Philippe Mahoux (PS) diende het voorstel in de Senaat in. Volksvertegenwoordigers Dirk Van der Maelen (sp.a) en Annemie Roppe (spirit) zetten er in de Kamer hun schouders onder. De wet verbiedt banken en investeringsfondsen op de Belgische markt kredieten toe te staan aan producenten van clustermunitie. Ook het verwerven van aandelen of obligaties van deze bedrijven is verboden. Deze wet zal grote implicaties hebben op financiële instellingen in België. Investeringen in grote wapenproducenten zoals Northrop Grumman, Lockheed Martin, ATK, Thales, General Dynamics, Textron en Gencorp moeten nu stopgezet worden. Enkel investeringen via indexfondsen en financieringen van andere afgebakende projecten van deze producenten ontspringen de dans. De wet legt de overheid ook op een ‘zwarte’ lijst te maken van producenten van clustermunitie.

Pioniers en achterblijvers

Netwerk Vlaanderen voert sinds 2003 de campagne ‘Mijn Geld. Goed Geweten?’ tegen investeringen in clustermunitie. Sommige banken, zoals KBC, namen hun verantwoordelijkheid en beslisten hun investeringen in clustermunitie volledig stop te zetten. Banken zoals Fortis en ING hebben clustermunitie reeds gedeeltelijk uitgesloten. Andere bankgroepen, zoals AXA, blijven investeren in deze controversiële wapens. Door de uitvoering van deze nieuwe wet, wordt het geld van alle Belgische bankklanten, ongeacht hun bank, weggehouden van de productie van clustermunitie.

Nood tot internationalisering

België neemt internationaal het voortouw met deze nieuwe wet en geeft zo als eerste invulling aan een Europese resolutie, die de lidstaten aanzet om financiering van clustermunitie te verbieden. Dat er nood is aan een internationale ban blijkt uit het rapport ‘Explosive Investments.’ 68 bankengroepen uit 13 verschillende landen investeerden tussen 2004 en 2006 miljarden dollars in 6 producenten van clustermunitie. Recent onderzoek van Handicap International wijst uit dat 98% van de slachtoffers van clustermunitie onschuldige burgers zijn, 27% van de slachtoffers zijn kinderen. Meer dan 40 landen beslisten vorige week in Oslo dan ook dat er in 2008 een internationaal verdrag moet komen dat clustermunitie verbiedt. Netwerk Vlaanderen roept op om ook een verbod op investeringen in clustermunitie op te nemen in dit verdrag.

(Bron: Persbericht Netwerk Vlaanderen 'België bant investeringen in clustermunitie 1 maart 2007')

Meer informatie in Onderzoeksrapport Explosive Investments (Netwerk Vlaanderen)
en Onderzoeksrapport Handicap International en bekijk ook eens Morgen Beter (VRT) van 1 maart 2007 over clustermunitie en de ethiek van de banken.

Geen opmerkingen: