vrijdag 9 maart 2007

Europees Verdrag Hernieuwbare Energie

Vijftig jaar na de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM) is het eindelijk tijd voor een Europees Verdrag Hernieuwbare Energie (EURENEW). Er circuleert een internationale petitie die je hier online kan tekenen.

Donderdag trok Jong Spirit met federaal volksvertegenwoordiger Annelies Storms (spirit) en Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers (spirit) de Gentse studentenwijk in om handtekeningen te verzamelen voor een Europees Verdrag Hernieuwbare Energie (EURENEW). Er moet minder geld gaan naar kernenergie en meer naar milieuvriendelijke alternatieven. De respons was positief. Op een uur tijd had Jong Spirit al vijfhonderd handtekeningen bijeen. Die worden nu bezorgd aan het Europees Parlement met de vraag om hernieuwbare energie uitdrukkelijk op de Europese politieke kalender te plaatsen. Meer nog, om het in een heus Europees verdrag te gieten.

Wat eerder bescheiden begon met het Nederlandse links-liberaal kamerlid Boris van der Ham (D66), hier te lande gesteund door Jong Spirit, is ondertussen uitgegroeid tot een initiatief waaraan een zeer brede waaier van partijen en organisaties, verspreid over gans Europa, hun steun verlenen

Online tekenen kan via de webstek www.duurzamestroom.be

Geen opmerkingen: