dinsdag 27 mei 2008

Het slecht rapport van Annemie Turtelboom

In het regeerakkoord Leterme I werd een humane regularisatie van de Mensen zonder Papieren in het vooruitzicht gesteld. Er zou rekening gehouden worden met de lokale verankering.

Het ontwerp van rondzendbrief van de bevoegde minister Annemie Turtelboom dat midden mei uitlekte geeft echter weinig hoop. De criteria zijn bikkelhard. Zoals het er nu nog altijd uitziet, moet je 70 punten halen voor een goed rapport bij Turtelboom. Veel gewicht in de puntenschaal wordt gelegd door de factor werk. Terwijl werken, zelfs vrijwilligerswerk, verboden is voor deze mensen.

De Mensen zonder Papieren en hun steunorganisaties vrezen dat slechts weinigen voldoende punten kunnen verzamelen om geregulariseerd te geraken. Ze luiden dan ook de "humanitaire alarmbel" en vragen de minister en de politieke wereld om nieuwe, haalbare en menselijke criteria.

Zo ziet het “70-punten”-systeem uit het ontwerp van minister Turtelboom er nu nog uit (Bron: Indymedia 21.05.2008):

Werk:
40 punten voor mensen die op dit moment werken in een knelpuntberoep
30 punten voor mensen die op dit moment werken in een ander beroep
20 punten voor mensen die gewerkt hebben
10 punten voor mensen die een jobaanbod hebben
0 punten voor zij die nooit gewerkt hebben

Kinderen:
10 punten voor schoolgaande kinderen
0 punten indien geen kinderen

Taalkennis:
20 punten voor goede kennis van één van de landstalen
10 punten voor basiskennis
0 punten wanneer je de taal niet kent

Socio-cultureel engagement:
20 punten voor actieve inzet
10 punten voor zwakke inzet
0 punten voor geen bewijsbare inzet

Mening van de burgemeester:
10 punten bij een positief advies
0 punten indien geen advies
-10 punten bij een negatief advies

Criteria in rondzendbrief van Annemie Turtelboom zijn bikkelhard (Indymedia, 21.05.2008)

Geen opmerkingen: