woensdag 28 mei 2008

Hoofddoek ja (25) - Hoofddoek neen (25)

Dinsdagnacht 27.05.2008 heeft de Gentse gemeenteraad gestemd over een voorstel van Groen! om het zogenaamde 'hoofddoekenverbod' in te trekken.

Raadslid Paul Goossens (CD&V) was afwezig wegens ziekte. De stemming door de 50 aanwezige raadsleden liep uit op een 25/25-patsituatie. Een "staking van stemmen", heet dat. Bij gelijk aantal stemmen voor en tegen een voorstel, wordt het bewuste voorstel verworpen. Exit Groen!-voorstel. Maar een écht overtuigende meerderheid voor de ene of de andere optie is er toch niet.

Het Groen!-voorstel kreeg de steun van sp.a, VlaamsProgressieven en de CD&V-dissidenten (toch in dit debat!) Monica Van Kerrebroeck en Anne Martens die ditmaal uitdrukkelijk tegen het 'verbod op uiterlijke kentekenen" stemden.

In de voorafgaande stemverklaringen trok VB de gebruikelijke registers open. Sami Souguir van VLD en Helga Stevens van N-VA bevestigden hun steun voor het verbod. Cathy Plasman zegde dan weer de steun van sp.a tégen het hoofddoekenverbod toe. Filip Van Laecke probeerde de dissidentie binnen de CD&V-fractie nog - weinig overtuigend - te bezweren.

Annelies Storms, gemeenteraadslid en fractieleider VlaamsProgressieven, hield vast aan het principieel verzet tegen het verbod op uiterlijke kentekenen. Intrekking van het zogenaamde 'hoofddoekenverbod' zou de Stad Gent een boel te verwachten juridische moeilijkheden besparen. Zij herhaalde het VlaamsProgressieven-standpunt dat de ambtenaar uiteraard neutraal moet zijn in zijn/haar handelen, maar dat uiterlijk of kledij hierbij geen rol speelt.

Maar het mocht dus allemaal niet zijn. De (ultieme?) poging om definitief komaf te maken met het dreigende verbod op (voluit) "het dragen van uiterlijke kentekenen van religieuze, levensbeschouwelijke, filosofische, ideologische of politieke aard door personeelsleden die de stad vertegenwoordigen ten aanzien van derden." is mislukt.

En na het recente advies van de voogdijminister Marino Keulen is personeelsschepen Fatma Pehlivan wel verplicht om de principiële gemeenteraadsbeslissing van november 2007 tot het "hoofddoekenverbod" , uit te voeren via een rondzendbrief.

Anderzijds vormt het dragen van uiterlijke kentekenen voor een wisselmeerderheid van sp.a-VlaamsProgressieven-Groen! in het Gentse OCMW niet automatisch een probleem. Maar tegen een OCMW-raadsbeslissing in die zin lopen nog klachten die nog hun beslag moeten krijgen bij de gouverneur.

Hoe zal de rondzendbrief rond geraken, geïnterpreteerd worden, uitvoerbaar zijn? Voer voor nog wat commissies en raadszittingen, vrees ik. En voor wanneer is de eerste klacht van een benadeeld personeelslid bij de Raad van State?

1 opmerking:

Peter Dedecker zei

Ondanks het feit dat ik zelf helemaal niet te vinden ben voor dergelijk verbod, vind ik heel het gedoe een uiterst zielige vertoning, met dank aan Groen!, SP.a en Vl.Pro. Zich niet kunnen neerleggen bij een meerderheidsbeslissing, is zielig. Dan nog op het laatste nippertje (vlak voor de deadline) een voorstel indienen op een moment waarvan gedacht werd dat het enkel en alleen kans maakte omdat een schepen een belangrijke afspraak had in het buitenland (ja, speciaal voor zo'n onnozeliteit terugkomen uit het buitenland is niet zoveel beter) is nog eens bijzonder laag. Om nog maar te zwijgen van de onnozele spelletjes in het OCMW dat tegen de gemeenteraad in zou gaan. Nee, dat is niet alleen niet tegen het verlies kunnen, maar ronduit ondemocratisch en gewoonweg zielig. Jullie hebben de antipolitiek alweer een mooi handje geholpen met deze spelletjes. Proficiat!