woensdag 10 december 2008

De Krook : een nieuw baken voor Gent

Uit persbericht Tentoonstelling “De Krook: een nieuw baken voor Gent” in de bibliotheek (Zuid) van 6 november 2008 t.e.m. 3 januari 2009.De tentoonstelling geeft een beeld van de mogelijke toekomstplannen voor de “Waalse Krook”, een site in het centrum van Gent, tussen de Walpoortstraat, de Ketelvaart, de Nederschelde, de Lammerstraat en het begin van de Sint-Pietersnieuwstraat. Na jaren van verloedering en na veel dromen en plannen kan deze buurt nu een definitieve bestemming krijgen.

De site zou onder meer plaats bieden aan de nieuwe Stedelijke Bibliotheek en een Centrum voor Nieuwe Media, waar iedereen zou kunnen experimenteren en communiceren met media waar we nu nog maar van kunnen dromen. De Stad Gent is ook uitdrukkelijk kandidaat om een nieuw op te richten “Vlaams instituut voor de archivering en ontsluiting van het audiovisueel erfgoed” binnen De Krook een plaats te geven.

Ook de hele buurt rond de multimediale site, de zogenaamde circusbuurt, zou grondig aangepakt worden. Het voorstel voorziet in aantrekkelijke openbare ruimten en architectuur, voetgangersbruggen over de Schelde en nieuwe doorgangen naar de binnenstad ... alles om dit stadsdeel aan de bocht van de Schelde weer te doen bruisen van leven en activiteit.

De plannen - gebaseerd op een financiële & markteconomische studie en een stedebouwkundige studie - worden momenteel bestudeerd door de verschillende partners in het project:
- de Vlaamse Gemeenschap
- de Provincie Oost-Vlaanderen
- de Stad Gent
- het AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent (SOB)
- de Universiteit Gent
- het Interdisciplinair Instituut voor Breedbandtechnologie (IBBT).
Zij willen zullen in de komende weken een beslissing nemen.

De vzw Waalse Krook, die dit project coördineert, wil met de tentoonstelling en met vier vijf lezingen het brede publiek betrekken bij de ingrijpende plannen en er op die manier een breed draagvlak voor ontwikkelen.

Tentoonstelling:

- De tentoonstelling loopt tot en met 3 januari 2009 in de Achilles Musschezaal van de bibliotheek (Zuid) tijdens de openingsuren van de bibliotheek. De toegang is gratis.
- Geleid bezoek voor volwassenen en animatie voor kinderen elke woensdag en zaterdag om 14u, 15u en 16u (niet op 24 en 31 december). Reserveren is niet nodig.

Lezingen (zie volgende blogpost!)

Alle info over de plannen, de tentoonstelling en de lezingen: www.dekrook.be

Info:
Bibliotheek Gent
09 266 70 00
bibliotheek.pr@gent.be

VZW Waalse Krook
p.a. Nancy De Mits
Departement Cultuur - Stad Gent
Bezoekadres: Veldstraat 82, 9000 Gent
Correspondentieadres: stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
Tel. 09 269 84 81

www.dekrook.be

Geen opmerkingen: