woensdag 24 december 2008

Wat kiezen wij? (Ben Okri)

Uit Gevecht in de geest : keerspreuk voor de 21ste eeuw / Ben Okri. - Amsterdam : Van Gennep, 2000

...............
II

Wat kiezen wij?
Zullen we onszelf toestaan af te dalen
In wereldomvattende chaos en duisternis?
Een wereld zonder hoop, zonder heelheid
Zonder houvast, zonder licht
Zonder de mogelijkheid tot een gevecht in de geest,
Een wereld die massamoordenaars kweekt
Energievampiers, seriemoordenaars
Met een geest die rondtolt in anomie en amoraliteit
Met moord, verkrachting, genocide als normaliteit?
Of zullen wij onszelf louter toestaan mee te drijven
Een tijdperk binnen van meer van hetzelfde
Een tijdperk ontdaan van betekenis, zonder schaamte,
Zonder verwondering of opwinding,
Gewoon hetzelfde minderwaardige vermaak,
Een saai en voorspelbaar tijdperk
'Plat, banaal, eentonig en nutteloos'
Waarin wij afdrijven
Waarin wij ons laten voortdrijven
Te verveeld en te passief om ons nog zorgen te maken
Over welke vreemde werkelijkheden
De kop opsteken in onze dagen en nachten
En wij te laat beseffen dat wij onze rechten hebben verkwanseld
En het te laat is om nog iets te doen
Te laat om na te denken over
Wat het is waardoor wij ons bestaan in bezit hebben laten nemen
Terwijl wij voortdreven in achteloze vlucht
Weldadig onverschillig voor storm of zonlicht?

III

Of zouden wij ervoor kunnen kiezen om van deze
Tijd een opwekkingsmoment te maken
Een moment om de wereld kracht te geven?
Om plechtig te beloven, ieder voor zich, ons meer bewust te zijn
Speelser, toleranter, eerlijker
Meer verantwoordelijkheid te tonen, wilder te zijn, liefdevoller
Ons bewust van onze onvermoede krachten, verbazender.

Ons staan of vallen berust op de keuze die wij maken
Het hangt helemaal af van de weg die wij inslaan
En de keuze en die weg hangen weer af
Van het licht dat wij hebben, het licht dat wij buigen,
Van het licht dat wij gebruiken
Of weigeren te gebruiken
Van de leugens waar wij naar leven
En waar wij aan sterven.
............................................

Ben Okri

Uit Gevecht in de geest : keerspreuk voor de 21ste eeuw / Ben Okri. - Amsterdam : Van Gennep, 2000

Ben Okri (Wikipedia NL)

Geen opmerkingen: