dinsdag 9 december 2008

Feest bij de buren

Moslims kennen twee feestdagen, de dag na de Ramadan, wat vaak wordt aangeduid als het Suikerfeest, en het Offerfeest, dat maandag 8 december plaats vond. Wie deze feesten uitgebreid wil vieren, moet wel een dag verlof nemen. Maar misschien kan het ook anders?

"Er zou een modulair systeem moeten komen waarbij iedere werknemer vrij verlofdagen kan kiezen", zegt Youssef Souissi, voorzitter van de Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims, kortweg VOEM vzw, die erkend is door de Vlaamse gemeenschap als landelijke vereniging van migranten.

"We willen gewoon dat moslims hun feestdagen kunnen beleven zonder de poespas van doktersattesten, sociaal verlof of gedoogde afwezigheden. Het stelsel van verlofdagen dateert van de eerste onderhandelingen tussen werkgevers en overheid. Toen was nog geen sprake van moslims in dit land. Het probleem is dat de situatie nu volledig anders is".

Volgens Souissi zijn heel wat moslims vragende partij om van hun twee feestdagen - op een heel jaar - telkens een verlofdag te maken. "Dat is uiteraard niet gemakkelijk. Maar met een beetje goede wil kan samen met de Ministers van Werk een modulair systeem worden uitgewerkt waarbinnen iedereen vrij kan kiezen. ..."

Stilleven met synagoge, tahinschotel, bekers/kelken, Turkse bezem, Chinese hoed (Zurenborg - 07.12.2008)

Abderrazak El Omari van de organisatie Divers & Actief (met Gentse roots!) stelde eergisteren 07.12.2008 op het Canvas-nieuws voor om een aantal facultatieve verlofdagen te voorzien die men zelf kan opnemen tijdens de eigen feestdagen. Dat zou voor tal van bedrijven bovendien een goede oplossing zijn, bepleitte El Omari. Zo zouden moslims er geen graten in zien om te werken op Kerstmis en Pasen. Of Pinkstermaandag, oppert VOEM, dat bij de meeste bedrijfsleiders begrip noteert voor het belang van het Offerfeest.

Het systeem bestond - zo herinner ik mij - trouwens al in het Antwerpse waar joodse en niet-joodse collega's voor elkaar insprongen op de feestdagen, zeker in de verpleeg- en verzorgingsinstellingen.

Ook VlaamsProgressieven is voorstander van een herschikking van de officiële feestdagen. In Vlaanderen Kleurt : 70 punten voor de interculturele samenleving stelt VlaamsProgressieven voor om drie religieuze feestdagen te annuleren, en in plaats daarvan drie extra facultatieve vakantiedagen toe te kennen. Naar aanleiding van het Offerfeest gisteren herhaalden Leuvens schepen Mohamed Ridouani (foto) en Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk De Cock (foto) nog eens dit standpunt. (Vl.Pro-persbericht 08.12.2008)

En even terzijde, maar toch voor het goede begrip : voor VlaamsProgressieven moet het Feest van de Vlaamse Gemeenschap op 11 juli nog altijd een betaalde vakantiedag voor allen zijn. Zelfs met een cultuurcadeaubon er bovenop.

Wie meer wil weten over al die religieuze feestdagen, moet beslist de jaarkalender Feesten met de buren 2009 van Kerkwerk Multicultureel Samenleven (KMS) lezen.

Vlaanderen Kleurt : 70 punten voor de interculturele samenleving (VlaamsProgressieven)
Drie facultatieve vakantiedagen in plaats van vaste religieuze feestdagen (Vl.Pro-Persbericht 08.12.2008)
Feesten met de buren 2009 (KMS)
VOEM vzw

Geen opmerkingen: