maandag 22 december 2008

Zijn vluchtelingen ook welkom in België?

Het is nog steeds wachten op de omzendbrief van asielmininister Annemie Turtelboom met duidelijke criteria voor de regularisatie van de Mensen zonder Papieren. Beloofd in het regeerakkoord. En lap, nu is er ook geen regering meer. En minister Turtelboom is nu ontslagnemend. Dag omzendbrief!

Aktievoerders versierden vandaag het Administratief Centrum aan het Music for Life-plein van de Zuid met een spandoek "Zijn vluchtelingen welkom in België?". Hiermee vragen ze nog eens aandacht voor de onzekere situatie van duizenden Mensen zonder Papieren in ons land, waarvan honderden in Gent.

Voor deze actie werkten verschillende Gentse organisaties samen: Victoria Deluxe, Hand in Hand Gent, Werkgroep Vluchtelingen Gent vzw, UDEP Gent, De Tinten, ODiCe, Intercultureel Netwerk Gent vzw, De Sloep, Vluchtelingen Aktie Komitee (VAK), Samenlevingsopbouw Gent vzw

Music For Life: zijn vluchtelingen ook welkom in België? (Indymedia, 22.12.2008)

Geen opmerkingen: