zondag 24 mei 2009

SLP wil definitieve stop verbreding Schipdonkkanaal

Verbreding Schipdonkkanaal: SLP roept CD&V op de plannen definitief te begraven. (SLP-persbericht 24.05.2009)

De Sociaal-Liberale Partij (SLP) maakte eerder al bekend gekant te zijn tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal. Sinds vorige week bekend raakte dat ook de Open Vld Schipdonk laat vallen, staat alleen nog de CD&V achter de verbreding. Niet ter wille van het algemeen belang maar onder druk van Voka en de havenlobby. “Een schande”, aldus de SLP die de partij van Peeters oproept de plannen definitief te begraven. De partij voerde vandaag op ludieke wijze actie in Zomergem, voor de aanvang van de kanaalfeesten. Met een spandoek en kajaks maakte de SLP haar standpunt duidelijk.

De verbreding van het Schipdonkkanaal zou een prachtig stuk natuur- en landbouwgebied herleiden tot een watersnelweg die als een open wonde de streek verminkt. Een megalomaan project zonder zicht op duurzame werkgelegenheid. Want het verbrede kanaal zou niets meer zijn dan een supertransportband van de Noordzee naar Duitsland en Oost-Europa.

Nu werk maken van alternatieven!

Gelukkig bestaat voor dit project geen draagvlak meer. Alleen de CD&V blijft het verdedigen. Daarom roept SLP de partij op om de plannen af te voeren en samen met de andere partijen werk te maken van de alternatieven: de estuaire vaart, het spoor en aanpassingen aan de bestaande weginfrastructuur.

De estuaire vaart is de kustvaart via de Schelde richting Gent en Antwerpen maar ook Duinkerke. Momenteel zijn 3 estuaire schepen actief in de vaart. Dit zou moeten uitgebreid worden tot 12 à 15 schepen. De werken aan het 3de en 4de spoor tussen Gent en Brugge zijn volop bezig, andere (vormingsstation Zwankendamme en bocht Ter Doest) zijn in voorbereiding. Daarmee voegt Infrabel na 20 jaar eindelijk de lang verwachte daad bij het woord. Op de verwachte groei van het vrachtwagenverkeer van en naar de haven kan geanticipeerd worden door een ombouw van de N49 tot snelweg. Dit zou voor een vlottere en veiliger doorstroming van het vrachtverkeer zorgen.

Reservatiestrook weg!

Daarnaast pleit SLP ervoor prioritair werk te maken van het opheffen van de reservatiestrook. Dat is de strook grond die sinds enkele jaren gereserveerd werd voor de verbreding van het kanaal. Die strook moet vrijgegeven worden voor de ontwikkeling van duurzame landbouw en natuurbeheer. En voor zachte recreatie. Het vrijgeven van de reservatiestrook zal ook meer rechtszekerheid bieden aan de betrokken bewoners.

“Dit heeft niets met verkiezingskoorts te maken maar alles met respect voor de regio, de mens en de natuur” zo besluit SLP haar communiqué.


Verbreding Schipdonkkanaal: SLP roept CD&V op de plannen definitief te begraven. (SLP-persbericht 24.05.2009)
www.tgrootgedelf.be

www.s-lp.be
www.mievandenkerchove.be

Geen opmerkingen: