vrijdag 15 mei 2009

Zeven grote uitdagingen voor Sociaal-Liberale Partij (SLP)

En hier is het verkiezingsprogramma van de Sociaal-Liberale Partij (SLP), zoals het werd goedgekeurd op het SLP-verkiezingscongres op 26 april 2009 in de Hortazaal in Antwerpen.

7 grote uitdagingen voor SLP

1. DE ECONOMISCHE CRISIS OMBUIGEN IN DUURZAME GROEI
2. DE WELVAART RECHTVAARDIG VERDELEN
3. ZORG BETAALBAAR HOUDEN VOOR DE VOLGENDE GENERATIE
4. JE TIJD KUNNEN VERDELEN OVER WERK, VRIJE TIJD EN GEZIN
5. EEN MODERNE OVERHEID UITBOUWEN, ZONDER COMMUNAUTAIRE VERLAMMING
6. DE OPWARMING VAN DE AARDE EEN HALT TOE ROEPEN
7. DIVERSE CULTUREN LATEN SAMENLEVEN

SLP wil de kiezer op 7 juni overtuigen met concrete oplossingen voor fundamentele problemen.

Voorzitter Geert Lambert benadrukte dat het nu zeker hoogtijd is om te durven veranderen: “Wij gaan resoluut strijden om de kiesdrempel te halen. Ik roep iedereen op om te stemmen voor zijn overtuiging, niet met tactische overwegingen in het achterhoofd. Als elke sociaal-liberaal voor SLP stemt halen we de kiesdrempel.”

Guy Haaze, lijsttrekker SLP Oost-Vlaanderen, benadrukte dat we de crisis moeten aanpakken door voluit te kiezen voor kennis en innovatie. “We moeten daadwerkelijk 3 procent van het BBP investeren in kennisontwikkeling. Daarvoor zijn er in Vlaanderen 15.000 onderzoekers extra nodig en een budgetverhoging van 30 miljoen euro per jaar gedurende 15 jaar. Alleen zo kunnen we er voor zorgen dat de groene auto van de toekomst daadwerkelijk in Vlaanderen ontwikkeld wordt. “

Mohamed Ridouani, lijsttrekker SLP in Vlaams-Brabant, pleitte vooral voor een krachtig beleid van gelijke kansen. “Vaak loopt het al mis van bij de start, doordat leerlingen met een taalachterstand aan het onderwijs beginnen. De leerplicht wordt daarbij beter verlaagd tot drie jaar. Ook de ouders kunnen lessen worden aangeboden, zodat ze samen met hun kinderen het Nederlands kunnen leren."

SLP trekt naar de kiezer met de slogan: “Durven veranderen. Nu zeker.”

Voor het volledige programma: klik hier

Geen opmerkingen: