donderdag 14 mei 2009

Stem op grote partijen!

7 REDENEN OM OP 7 JUNI ZEKER OP ÉÉN VAN DE DRIE GROTE POLITIEKE PARTIJEN TE STEMMEN:

Ze hebben de waarheid in pacht

CD&V, Open VLD en sp.a bezweren de mensen al decennialang - en ongegeneerd - dat ze de waarheid in pacht hebben. De huidige crisis maakt pijnlijk duidelijk hoezeer dit gelogen is.

Ons land vormt een budgettair kerkhof, met een torenhoge staatsschuld die zonder blikken of blozen wordt doorgeschoven naar de jongeren van vandaag en morgen. Enkel de grote politieke partijen durven nog stellen dat ons vroeger zo geroemde model van sociale zekerheid beantwoordt aan de noden van vandaag en morgen. Ook de ernst van de klimaatcrisis wordt cynisch onder mat geschoven: groene marketing moet maar volstaan, van groen beleid is geen sprake.

De mensen een rad voor de ogen draaien of samen met ons de toekomst met open vizier tegemoet gaan? Durven we veranderen? U beslist mee.

Nu zeker

De grote partijen zeggen dat het ‘nu zeker' nodig is om nog maar eens op hen te stemmen.

Om de begroting nog verder te laten ontsporen? Om te plooien voor het conservatisme van de macht van de zuilen en het onrechtvaardige indexsysteem verder op zijn beloop te laten? Om het de steeds toenemende groep van nieuw samengestelde gezinnen moeilijk te maken met achterhaalde wetten? Om nog meer duur speelgoed te kopen waar onze jongens nooit mee aan de slag zullen? Om ...?

We staan voor een fundamentele tweesprong. Ofwel komt er nog maar eens ‘meer van hetzelfde'. Ofwel durft u kiezen voor SLP en een radicaal nieuw elan. Durven we veranderen? U beslist mee.

Ze kibbelen prachtig

De grote partijen gedragen zich voortdurend als kibbelende kinderen. Van dat geruzie wordt niemand beter. Integendeel, het verlamt elke vorm van toekomstgericht beleid.

Nog de avond van de verkiezingen zelf start de campagne voor de volgende verkiezingen: van dit trieste schouwspel zijn we nu al jarenlang getuige. De andere(n) beletten om te scoren (in een spel dat niemand nog begrijpt): daar schijnt het de grote partijen in de eerste plaats om te doen. De waan van de dag regeert, de media spelen dat spel gretig mee. Een betere voedingsbodem voor populisme is nauwelijks denkbaar. En dat terwijl er nood is aan een fundamenteel debat over waar het nu naar toe moet.

Grote partijen als kibbelende kinderen? Of een kleinere politieke partij met een volwassen visie? Durven we veranderen? U beslist mee.

Het zijn toch allemaal dezelfde

Politiek draait om meningsverschillen. Elke partij wil de toekomst anders vorm geven. Je keuze is dus van groot belang. Maar over één zaak zijn de grote partijen het wel eens: De kleintjes moeten eruit.

Want kleinere politieke partijen zouden het wel eens anders durven doen. Kleinere politieke partijen zouden het ‘ons-kent-ons'-verhaal wel eens durven doorbreken. Kleinere politieke partijen zouden het spel van de politieke benoemingen en de achterkamers wel eens achter zich durven laten. En zo de machtsbasis van de grote partijen onderuit kunnen halen. De kiesdrempel moet nieuwe politieke stromingen de weg naar het parlement versperren.

Nog meer krediet geven aan de grote politieke partijen? Of durven kiezen voor een kentering? Durven we veranderen? U beslist mee.

Ze geven het door van vader op zoon

Grote politieke partijen geven het door van vader op zoon. Of van vader op dochter. Zonen & dochters als nieuwe BV's, bij gratie van de media.

Macht op basis van afkomst: als radicaal-democraten is het niet ons ding. Toch kan het in een democratie als de onze waar het niet de kiezers, maar de politieke partijen zijn die bepalen wie in het parlement terecht komt. Natuurlijk kunnen ook zonen en dochters van bekende politici kwaliteit in huis hebben. Maar de slinger bij de grote politieke partijen slaat vandaag wel heel ver door. Want zelfs inwerken, groeien en opwerken: het hoort er niet meer bij. De lijsttrekker van Open VLD in Oost-Vlaanderen voor de Vlaamse verkiezingen van 7 juni zal 25 jaar jong zijn, maar toch al ‘ex-senator'. Geparachuteerd door de partijtop en daardoor monddood nog voor het allemaal goed en wel begonnen is. Hij vormt helaas geen alleenstaand geval.

Kiezen voor bekende koppen? Of kiezen voor ideeën? Durven we veranderen? U beslist mee.

De rest deugt toch niet

Een stem voor ons of anders de chaos: met dat schrikbeeld ronselen de grote politieke partijen maar wat graag stemmen. Alsof kiezers enkel maar kunnen kiezen tussen traditionele machtspartijen en rechts-populistische partijen.

De antipolitiek viert hoogtij in ons land. Niet verwonderlijk, na de beschamende vertoning waarvan we de afgelopen twee jaar getuige zijn geweest. De grote politieke partijen doen er dus vooral goed aan om de hand in eigen boezem te steken. Natuurlijk biedt het rechts-populisme van LDD en VB geen oplossingen voor de problemen waarin de grote politieke partijen ons land hebben gestort. Tot welke chaos onrealistische en populistische verkiezingsbeloften kunnen leiden, hebben CD&V en N-VA ons trouwens zelf al voldoende duidelijk gemaakt.

Verkiezingscampagnes met ongeloofwaardige beloftes en populistische oplossingen of andere oplossingen die misschien niet sloganesk zijn maar wel resultaatgericht. Durven we veranderen? U beslist mee.

Ze zijn goed bezig

CD&V, Open VLD en sp.a bezweren de mensen al decennialang - en ongegeneerd - dat ze goed bezig zijn. De huidige crisis maakt pijnlijk duidelijk hoezeer dit gelogen is.

Ons land vormt een budgettair kerkhof, met een torenhoge staatsschuld die zonder blikken of blozen wordt doorgeschoven naar de jongeren van vandaag en morgen. Enkel de grote politieke partijen durven nog stellen dat ons vroeger zo geroemde model van sociale zekerheid beantwoordt aan de noden van vandaag en morgen. Ook de ernst van de klimaatcrisis wordt cynisch onder mat geschoven: groene marketing moet maar volstaan, van groen beleid is geen sprake.

De mensen een rad voor de ogen draaien of samen met ons de toekomst met open vizier tegemoet gaan? Durven we veranderen? U beslist mee.

Durven veranderen

Het sociaal-liberale verhaal van SLP bestaat uit een pragmatisch en uitgebalanceerd politiek programma dat u op deze website (www.s-lp.be) helemaal kan ontdekken. We voelen niet de behoefte om wie dan ook naar de mond te praten. We verbloemen niet dat we als regio en als land voor moeilijke keuzes staan (denk aan de dringende nood aan een tweede generatiepact) die evenwel onontkoombaar zijn willen we de volgende generaties niet opzadelen met een onverantwoord hoge historische schuld. Ons verhaal is geen verhaal van politieke marketing. Het is geen verhaal van bekende koppen. Laat staan van populisme. Maar het is wel een verhaal van oplossingen. Echte oplossingen. Resultaatgericht. Misschien is het daarom ook net wat moeilijker aan de man of vrouw te brengen. Maar we geloven waar we voor staan. En zijn ervan overtuigd een uitermate progressieve visie in huis te hebben die Vlaanderen kan leiden naar betere tijden. De uitdaging is duidelijk dus voor 7 juni. Durven we veranderen? U beslist mee!

Sociaal-Liberale Partij (SLP) www.s-lp.be
Sociaal-Liberale Parttij (SLP) Gent www.s-lp.be/gent

Geen opmerkingen: