woensdag 13 mei 2009

Verbreding Schipdonkkanaal is voor SLP méér dan een brug te ver

Verbreding Schipdonkkanaal is voor SLP méér dan een brug te ver (SLP-persbericht 12.05.2009)

" De Sociaal-Liberale Partij (SLP) kant zich duidelijk tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal dat Brugge met Gent verbindt. De verbreding van het Schipdonkkanaal is noch (verkeers)economisch, noch ecologisch en sociaal goed te praten.

Vlaanderen heeft nood aan bedrijven met hoge toegevoegde waarde. Onze regio kan niet herleid worden tot een supertransportband van de Noordzee naar Duitsland en Oost-Europa.

Ons ecologisch erfgoed opofferen aan de eisen van reders en goederenbehandelaars is waanzin. De verbreding van het Schipdonkkanaal zal een prachtig stuk landbouw- en natuurgebied, met bovendien een hoge toeristische waarde, herleiden tot een watersnelweg die als een open wonde de streek zal verminken.

Van duurzame werkgelegenheid is met dit megalomaan project helemaal geen sprake. Opnieuw zullen goederen zonder enige behandeling op ons grondgebied zo snel mogelijk Vlaanderen verlaten zonder een meerwaarde te hebben gecreëerd

De SLP wil de haven van Zeebrugge niet blokkeren. Maar voor de SLP bestaan er genoeg alternatieven zoals de aanleg van nieuwe spoorverbindingen en de verdere ontwikkeling van de kustvaart.

Zo zijn de werken aan het 3de en 4de spoor tussen Gent en Brugge volop bezig, andere (vormingsstation Zwankendamme en bocht Ter Doest) zijn in voorbereiding. Daarmee voegt Infrabel na 20 jaar eindelijk de lang verwachte daad bij het woord.

Op de verwachte groei van de vrachtwagentrafiek van en naar de haven kan worden geanticipeerd door aanpassingen aan de bestaande weginfrastructuur.

Voor de Sociaal-Liberale Partij blijft een nieuwe kijk op havenontwikkeling essentieel. De SLP wil meer samenwerking tussen de havens in de regio én meer plaatselijke verwerking van goederen in plaats van loutere doorvoer."

Verbreding Schipdonkkanaal is voor SLP méér dan een brug te ver (SLP-persbericht 12.05.2009)

't Groot Gedelf (actiegroep) www.tgrootgedelf.be
Kanaalfeesten Zondag 24 mei (actie) www.kanaalfeesten.com

Geen opmerkingen: