vrijdag 25 januari 2008

Gouverneur schorst hoofddoekenbesluit OCMW

De Gentenaar online 25.01.2008 bericht

"Gouverneur André Denys heeft het besluit van de OCMW-raad geschorst dat het dragen van een hoofddoek door OCMW-personeel toeliet. Denys doet dat op basis van artikel 42 van de OCMW-wet, die zegt dat het administratief en geldelijk statuut van het stads- en OCMW-personeel gelijk moet zijn.

Het raadsbesluit was er gekomen via een wisselmeerderheid van Groen! en SP.A/Spirit. Dat besluit was dan weer een reactie op de eerdere beslissing van de gemeenteraad, die het dragen van een hoofddoek en andere uiterlijke religieuze kenmerken verbood. Ook dat gebeurde met een wisselmeerderheid, van Open VLD, CD&V/N-VA en Vlaams Belang.

OCMW-voorzitter Geert Versnick (VLD), die net als CD&V en N-VA een klacht had ingediend bij de gouverneur tegen het raadsbesluit, toont zich verheugd. SP.A/Spirit en Groen! beraden zich over verdere stappen."

Wordt dus vervolgd.

Geen opmerkingen: