dinsdag 29 januari 2008

Spirit voor een open, progressief, divers en intercultureel Gent

spiritberichten van de lokale afdeling - 26 januari 2008

Op het nieuwjaarsdiner van spirit Gent van zaterdag ll. riep de lokale voorzitter Frank Bombeke de leden en sympathisanten op om het Vlaams, progressief en links-liberaal project van spirit verder vorm te geven, respect en vertrouwen op te bouwen en “daden van bestaan” te stellen. Hij pleitte voor samenwerking voor een open en progressief, divers en intercultureel Gent. Voor de Gentse links-liberalen van spirit blijft in 2008 - tegen alle regelneverij, hoofddoeken- en andere verboden in – het motto NIE PLEUJE!

Nie pleuje - Niet plooien

'2007 was voor spirit het jaartje wel, met hoogten en laagten. Een hoopvolle start na succesrijke lokale verkiezingen, met een versterkt spirit in opnieuw een paarse bestuursmeerderheid. Daarna een nationale verkiezingsnederlaag en een opdoffer van formaat door het hoofddoekenverbod gestemd in de Gentse gemeenteraad door een nipte wisselmeerderheid van VLD, CD&V ….en Vlaams Blok.

Het zal niemand verbazen dat de progressieve partijen gebruik maakten van hun meerderheid in de Gentse OCMW-raad om duidelijk te stellen dat voor hen het dragen van de hoofddoek of andere “uiterlijke kentekenen” in het Gentse OCMW géén onoverkomelijk probleem vormt.

De gouverneur heeft gisteren [25.01.2008] dit positief signaal van progressief en open Gent geschorst.

We onderzoeken wat en hoe we nu verder doen. Maar we zien niet in waarom we de lijn die we met spirit al maandenlang volgen nu zouden verlaten. We blijven ijveren voor een open en progressief, divers en intercultureel Gent. En zeggen het nog eens in het Gents opdat iedereen het goed zou verstaan : NIE PLEUJE!.

Vijf Gentse spiritmandatarissen

In 2007 verviervoudigde het Gentse spiritteam van die ene schepen Lieven Decaluwe naar een heuse twee vrouwen-spiritfractie, Ilknur Cengiz en fractieleider Annelies Storms in de gemeenteraad, en Lieven Decaluwe opnieuw in het College van Burgemeester en Schepenen, ditmaal als Schepen van Cultuur, Toerisme en Feesten. In de OCMW-raad trad Cédric Verschooten aan voor spirit. De spiritfracties in gemeenteraad en OCMW – klein, maar fijn! – kregen grote steun van hun fractiesecretarissen en de medewerkers van het kabinet van schepen Decaluwe.

Tot samenwerking bereid

Samen met Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers zijn de 5 Gentse spiritmandatarissen als de vijf vingers van een hand. Vriendelijk uitnodigend, bereid om de handen in mekaar te slaan of een quatre-mains te spelen. Maar ook bereid om zo nodig een vuist te maken en eens goed op tafel te kloppen!'

Frank Bombeke verwees naar de ervaringen van het eerste opstartjaar van de nieuwe bestuursmeerderheid. Hij verwees ook naar de lokale samenwerking met kartelpartner sp.a in de gezamenlijke sp.a-spirit-fracties. 'Het is nieuw in de Gentse politiek en het moet allemaal even wennen. Maar Gent heeft op vele terreinen een laboratoriumfunctie. Laat dat ook zo zijn voor de politieke samenwerking. Want er is heel wat meer dat ons bindt, dan ons van elkaar onderscheidt.'

Voor een Vlaams, progressief en links-liberaal project

Tenslotte deed Frank Bombeke een oproep tot 'alle leden en sympathisanten om verder de inhoudelijke lijnen van het Vlaams, progressief en links-liberaal project van spirit uit te zetten, om respect en vertrouwen te krijgen, in de eerste plaats door in onszelf te geloven. En om, zoals onze nieuwe nationale voorzitter Bettina Geysen het zo treffend poneert, daden van bestaan te stellen. Er is werk aan de winkel voor 2008. Doe mee. Hou de spirit in onze mooie stad Gent'

Foto: Ramzi Hashisho - Libanon

Geen opmerkingen: